Home Verhaal Fotoboek DiscussiegroepOvervalploeg Didam
> Situatie Didam op 10 mei 1940


Handige links
> Overvalploeg Didam
> Duitse opmars IJssellinie Zuid
> Tijdtafel 9/10 mei 1940
> Sergeant Klaas Kaspers
> NSBND
> Duitse inlichtingendienst
> Abwehrabteilung II

> Verslag C.-22 G.B.
> Verslag C.-2-22 G.B.
> Verslag C.-1e-2-22 G.B.
> Verslag C.-3-22 G.B.

> Dagboek Klaas Kaspers
> Dagboek Henk Vernij
> Verklaring H. Vernij
> Verklaring W. Nova
> Verklaring van Zuuren

Kaartmateriaal
> Stafkaart Arnhem en omgeving 1933
> Vuurplan IJssellinie/Westervoort
> Duitse opmars IJssellinie Zuid

Personen
> Sergeant Klaas Kaspers


 

Verklaring J. ROODENBURG

Verklaring afgelegd door dpl. Soldaat - chauffeur J. ROODENBURG, van het 1e Regiment Genietroepen in 1940 ingedeeld bij het Vernielingsdetachement van de Staf - 22 G.B., van beroep koopman, wonende te Benschop No. 142, in de 385e Vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 22 Juni 1950.

Het rapport van 1940 is opgesteld door de Luitenant-Adjudant van het Bataljon nadat ik uit Krijgsgevangenschap terugkwam, en na voorlezing door mij getekend.

Op 10 Mei 1940 des morgens tegen het licht worden kreeg ik opdracht van de sergeant DUKERS om met hem in een bestelauto naar Didam, alwaar wij een aantal mensen moesten ophalen. Bij aankomst aldaar zag ik twee rijen vreemde soldaten staan onder bewaking een Nederlandse Mitrailleur.

Ze hadden Nederlandse uniformen aan, doch enkelen hadden strepen, waarvan de enkele strepen als van een Nederlandse sergeant breder waren dan onze normale korporaalstrepen. Als ik mij goed herinner, hadden ze geen overjassen aan. Later hoorde ik, dat dit verkleedde Duitsers zouden zijn. In Didam kreeg ik opdracht om met een andere soldaat een autobus op te halen om deze militairen te vervoeren. De ondernemer wilde deze bus aanvankelijk niet afstaan, zodat Luitenant KOSTER er aan te pas moest komen om de bus te vorderen. Ik had voordien nooit een autobus bestuurd, echter wel vrachtauto’s, bestelwagens, luxe auto’s enz. In het dorp Didam was een aspergeversperring, welke plaatselijk neergedraaid werd om mijn autobus door te laten. Bij aankomst weer ter plaatse moesten de vreemde militairen in de auto plaats nemen. Of ze er allen in waren weet ik niet, want ik zat achter het stuur, maar plotseling hoorde ik schieten.

De sergeant DUKERS zeide tegen mij, dat ik moest opschieten en wegrijden. Later hoorde ik van andere Nederlandse soldaten en burgers uit de buurt, dat door een Duitse pantserwagen op ons geschoten was. De Duitsers in mijn auto hielden zich aanvankelijk rustig. Waarschijnlijk is echter iemand in de bus geraakt, waardoor enige onrust in de bus ontstond. Ik hoorde, dat sergeant DUKERS terugschoot, doch kon het niet zien, maar hij was de enige die een wapen had, behalve ikzelf. Tussen Didam en Zevenaar was een brug opgeblazen waarvoor enige uitgetrokken K­ rollen lagen. Ik moest dus stoppen en ben met de karabijn in mijn hand er uit gesprongen. Op dit moment werd er op ons gevuurd. Ik wilde mij aansluiten bij enige militairen, die ik dacht aan te treffen ion enkele mitrailleursopstellingen, doch toen ik daar aankwam, was er niemand te vinden. Door de weilanden lopende heb ik mij begeven in de richting van Zevenaar. OP een gegeven moment trof ik de burgermeester van Westervoort aan, toen ik in Westervoort de Yssel wilde oversteken. De brug aldaar was echter opgeblazen. Ik moest de Burgermeester op erewoord beloven niet weg te lopen en deze heeft mij later doen overbrengen naar een verzamelplaats van de Duitsers. Voordien had ik in Zevenaar een burgerpak aangetrokken. De Duitsers hebben mij toen krijgsgevangen gemaakt.

Het optreden van de sergeant DUKERS vond ik bijzonder goed. Bij het inladen van de Duitsers in de auto trad hij zeer kordaat op, ook toen er gevuurd werd en in de bus heeft hij zich kranig geweerd. De Luitenant KOSTER heb ik nauwelijks meegemaakt.

Opgenomen: vD.

 
Gebruiksvoorwaarden Colofon Copyright 2014-2019 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 26 januari 2019