Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep
NSBND 1939/1940

Personen : Friedrich van der Veen

Friedrich Andreas Paul Martin van der Veen


Alias: Frederik

Geboortedatum

29-11-1893

Geboorteplaats:

Lingen (D)

Overlijdensdatum

onbekend

Verbonden aan:

Nationaal-Socialistische Bond van Nederlanders in Duitsland (NSBND)

Propagandist NSBND
Plaatsvervangend leider


Inhoudsopgave
(deze pagina):


Familie

Na de H.B.S.

NSB-connectie

Broer Gerhard

Rol bij rekrutering

NSB-carrière

Naoorlogse berechting


Handige links:

> Nederlandse hulppersonen voor de overvalploeg
> Tijdtafel 9/10 mei 1940
> Personen Duits
> Personen NL
> NSBND
> Duitse inlichtingendienst
> Abwehrabteilung II
 

Friedrich Andreas Paul Martin van der Veen werd geboren in Lingen am Ems (Duitsland) uit een Duitse moeder Adelheid Johanna Hartman geboren in Meppen (D) en een Nederlandse vader Hans Andries geboren in Oldelamer Friesland. Zijn vader werkte daar op dat moment als werktuigbouwkundig ingenieur. Het gezin verhuisde in 1896 naar Vught.

1. Familie
Friedrich was de oudste van drie broers; Friedrich, Theo en Gerhard. Theo woonde in 1913 in Vught en rondde daar de H.B.S. af. De rest van het gezin verhuisde op 3-1-1913 naar Arnhem, ze woonden daar op de Van Lawick van Pabststraat 50. Friedrich trouwde tijdens zijn verblijf in Neuss in het jaar 1919 met Elisabeth Arnolds . Zijn zoon Hans Fritz geboren 25-8-1921 ging als NSKK-er naar het oostfront. Na de Slag bij Stalingrad werd hij vermist.

2. Werken na de H.B.S.
Nadat Friedrich in Arnhem de H.B.S. in 1915 had afgerond, vertrok hij naar Neuss in Duitsland waar hij woonde aan de Louwenstraat 7. Zijn ouders bleven in Arnhem wonen. Friedrich ging werken als kantoorbediende bij Neusser Margarine-Werke GmbH dat in 1923 onderdeel was geworden van Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken met o.a. de firma's A. L. Mohr in Hamburg-Bahrenfeld, Margarinefabriken Krefeld, Neuss und Emmerich, Ölwerke Germania Emmerich, Ölfabrik Spyck, Fassholzfabrik Warstein, Ölfabrik Zwijndrecht / NL, Margarinefabrik Purfleet in England, Niederrheinische Ölwerke Goch, Palminfabrik Schlinck in Hamburg-Wilhelmsburg en Ölfabrik Asnieres in Paris als dochterondernemingen. Nog later werden deze onderdeel van Unilever.

Friedrich was intussen in 1920 koopman/ zelfstandig groothandelaar in chemicaliën geworden en in 1927 groothandelaar voor bouwstoffen. Hij liet zich op 28 juli 1928 naturaliseren tot Nederlander (hij was immers geboren in Duitsland).

3. NSB-connectie
Medio 1936 trad Friedrich toe tot de NSB in Duitsland (NSB-stamboeknr 69181 ), eerst als kringpenningmeester van Kring 4 Düsseldorf, later als kringleider van Kring 4 en medio 1939 werd hij benoemd tot (districts-) propagandist/ plaatsvervangend leider, de tweede man achter de leider van de NSBND . A.H. Damhof kenmerkte hem naoorlogs als het brein achter de organisatie NSBND . Julius Herdtmann was de man op de voorgrond, Friedrich de man op de achtergrond.

4. Broer Gerhard
Zijn broer Gerhard was voor 1936 lid van de NSB in Duitsland geworden. Tot medio 1939 was hij de commandant van de Weerafdeling (W.A./ leider Sport en Spel). Beiden woonde ze in ieder geval tot oktober 1939 in Neuss, hoogstwaarschijnlijk woonden zij op hetzelfde adres. Gerhard werd per 1-7-1928 reserve 2ste luitenant en op 1-7-1932 reserve 1ste luitenant bij het 11 Regiment Infanterie. Hij sneuvelde op 12 of 13 mei 1940 op de Grebbeberg. Zowel Gerhard als Friedrich hadden niet alleen een voorname rol in de staf van de NSBND , zij toonden zich zeer actief bij het maandblad van de NSBND; tot mei 1939 "de NSB-er", daarna "Hou en Trou". Gerhard woonde vanaf 23 oktober 1939 officieel bij zijn andere broer Theo. Zeker in de periode dat zij samenwerkten in de staf van de NSBND en de redactie van het maandblad, zal het contact tussen Gerhard en Friedrich intensief zijn geweest.

5. Rol bij rekrutering
Friedrich trad vanaf 1936 regelmatig op als spreker bij groeps- en kringvergaderingen alsmede bij propagandabijeenkomsten van groepen waarbij hij telkens de "Nieuwe Orde" propageerde. Op 14 feb 1940 verkondigde hij in Krefeld: "nog dit jaar zal in Nederland een verandering komen en zal Mussert met zijn beweging voor behoorlijke toestanden zorgen".

Friedrich speelde een voorname rol bij de rekrutering van de Nederlanders voor de Abwehr-operaties. Hij was als staflid; plaatsvervangend leider van de NSBND vrijwel zeker bekend met de vraag van de Abwehrabteilung II naar Nederlands sprekende hulppersonen. Hij sprak in de periode november 1939 tot mei 1940 veel meer dan voordien bij groeps- en kringvergaderingen waarbij rekrutering voor de trainingskampen voorop stond. De rekruten die aarzelden omdat ze kostwinner waren en niet zo lang van huis konden zijn, kregen de toezegging dat de bond het gemiste loon zou vergoeden. Tevens zegde de bond toe dat ze in het uiterste geval (sneuvelen) voor de verzorging van de gezinnen zouden opkomen. Friedrich was ook nauw betrokken bij de formulering van de eed die de Nederlanders op 17 maart 1940 moesten afleggen voordat ze naar de trainingskampen vertrokken. De formulering en de nadruk die hij daarbij op geheimhouding legde, doet veronderstellen dat hij kennis had van de plannen van de Abwehrabteilung II inzake de inzet van de Nederlanders bij de inval in Nederland. Hij was ook betrokken bij wat later de "Sport en Spel-affaire" is gaan heten.

6. NSB-carrière
Na de Duitse inval in mei 1940 rees Friedrich's ster verder, in april 1941 benoemde Mussert hem tot districtsleider van West-Duitschland. Rond die tijd (1941) werden in Duitsland pamfletten verspreid dat hij vrijmetselaar, Deutschfeindlich en onfatsoelijk zou zijn. Door persoonlijke vijandschappen kwamen er krachten binnen de NSB (Jan Visser), de Nederlandse SS (Heubel groep) en het SS-Hauptamt vrij die zich sterk maakten om Herdtmann en Friedrich uit het zadel te lichten. Alle tegenwerking ten spijt werd Friedrich vanaf januari 1942 Rijksverbindingsman van het N.A.F. en gemachtigde van de NAF in Berlijn.

De haatcampagnes hielden aan en op 26 mei 1943 bespraken Rauter en Generalkommissar Schmidt het functioneren van Friedrich. Schmidt verklaarde volledig vertrouwen te hebben en voor van der Veen te kunnen instaan. Nadat Schmidt op mysterieuze wijze om het leven kwam, leek de rol van Friedrich in dienst van de bezetter te zijn uitgespeeld, althans daarover is niets terug te vinden in de archieven. Van der Veen zou het veld moeten ruimen ten gunste van een SS-er.

Vanaf medio oktober 1943 woonde zijn gezin in Driebergen aan de Rosariumlaan 20. Hij vertrok in september 1944 (waarschijnlijk Dolle Dinsdag) weer richting Duitsland. Op 24 mei 1946 werd hij in Düsseldorf gearresteerd. Friedrich woonde in de periode 1948-1949 op de Hermelijnstraat 14 in Nijmegen bij zijn broer Theo.

7. Naoorlogse berechting
Daar waar bij de naoorlogse Bijzondere Rechtspleging ten aanzien van Julius Herdtmann en Hubert Koehler aangenomen werd dat zij kennis droegen van de intenties van de Abwehrabteilung II voor het rekruteren van Nederlanders, moet bij Friedrich gezien zijn belangrijke rol bij de rekrutering die kennis ook aanwezig zijn geweest, ware het niet expliciet dan toch in ieder geval impliciet. Zowel Herdtmann als Koehler werden naoorlogs ter dood veroordeeld waarbij Koehler's straf uiteindelijk werd omgezet in levenslang. Friedrich ontliep dat alles; hij werd op 27 februari 1954 zonder strafoplegging buitenvervolging gesteld.

(Deze pagina is nog in bewerking. Derhalve zullen, voor zover noodzakelijk, nog aanvullingen en/of correcties volgen.)


De vader van Friedrich werd op minder dan vijf kilometer afstand geboren van de geboorteplek van de vader van Oene Aninga (woordvoerder van de overvalploeg Westervoort). De familie Aninga woonde in de periode dat de vader van Friedrich werd geboren in die regio, ware het niet dat ze pas enkele jaren later echt zo dicht bij elkaar woonden. Of de vader van Friedrich daar toen nog woonde is niet bekend. De familie van van der Veen en die van Aninga woonden in diezelfde regio van Friesland, vlakbij het Tjeukemeer. De kans is dan ook groot dat Friedrich en Oene elkaar kenden.
Bevolkingsregister Vught, boek, Deel: 999.12, Periode: 1890-1900, Vught, archieftoegang 5060, inventaris-nummer 999.12, Bevolkingsregister, wijk A, folio 12, geraadpleegd 10-11-2019
vader: Hans Andries geb 2-6-1864 Oldelamer
moeder: Adelheid Johanna Hartman geb 1-7-1868 Meppen
broer: Theodore Maria Peter geb 1-2-1895
broer: Gerhard Fritz Jacob geb 24-9-1899
geb 20-10-1898 Neuss ovl. 8-4-1945 Heztert. NA CABR 104303 (PRA Den Haag, dossier 4608/IV/47) NA CABR 107745 (Procureur-Fiscaal Amsterdam, dossier G13581)
In 1922 bezat Jurgens in Duitsland 9 fabrieken, waarvan in Goch de grootste stond. In 1920 waren al die fabrieken samengevoegd onder de bovengenoemde moedermaatschappij. De Deutsche Jurgens Werke A.G. Fungeerde als centrale financieringsmaatschappij en nam daartoe kredieten op bij Duitse banken. In 1927 werden de ondernemingen met die van concurrent van den Bergh ondergebracht bij de NV Margarine Unie, een voorloper van Unilever dat weer in 1929 werd opgericht/ samengevoegd. (Wilson, Ch., Geschiedenis van Unilever, delen I en II, 's Gravenhage, 1954: Martinus Nijhoff en online catalogue Unilever Archives, geraadpleegd 4-11-2019)
Toen de Duitse tak in 1940 weer aansloot bij de NSB kregen de leden een nieuw stamboeknummer. Friedrich zal dus hoogstwaarschijnlijk twee NSB stamboeknummers en een NSBND stamboeknummer hebben gekregen.
NA CABR 104303 (PRA Den Haag, dossier 4608/IV/47), verhoor Damhof d.d. 19 april 1949
Gerhard Fritz Jacob was in de meidagen 1940 reserve 1ste luitenant; sectiecommandant van M.C.-III-11 R.I. Er zijn twee versie van zijn overlijden, die sterk uiteenlopen. De eerste plaatst hem op de Rijkstraatweg bij Hotel de Grebbeberg, de tweede bij de Boslandweg (km-paal 25).
NA CABR 104303 (PRA Den Haag, dossier 4608/IV/47), verhoor Damhof d.d. 19 april 1949, Damhof noemde hem letterlijk als de eerste leider van Sport en Spel.
NA CABR 104303 (PRA Den Haag, dossier 4608/IV/47), verhoor Haalen d.d. 25-3-1947), hoewel in het kader van propaganda deze uitspraak onschuldig lijkt, staat die gezien de kennis achteraf toch in een ander daglicht en lijkt meer te duiden in de richting van bekendheid met de naderende inval in Nederland.
Zie de bladen Hou en Trou die werden uitgegeven door de Nationaal- Socialistische Bond van Nederlanders in Duitsland in de periode 1938-1942. Te raadplegen in de studiezaal van het NIOD onder PER.1045.
De SS en Nederland, documenten uit SS - archieven 1935-1945, deel II, N.K.C.A. in 't Veld, p. 1034 e.v.
Theo verhuisde omstreeks 24 januari 1929 van Rohrschach (CH) naar Nijmegen. Hij woonde vanaf 1934 op de Hermelijnstraat 14 in Nijmegen. Hij ging werken bij Kunstzijdespinnerij NYMA waar hij eerder waarschijnlijk bij Feldmühle A.G. in Rorschach werkte. Directeur bij Feldmühle; J.M.M. Meuthen werd ook directeur bij Nyma. De echtgenote van Meuthen was een oudere zus van de echtgenote van Theo van der Veen. De oprichter van Nyma; Michel Bury, werkte lange tijd in het Jurgens-concern waar Friedrich had gewerkt. (www.demanmetdehoed.nl)
Zijn broer Gerhard woonde van oktober 1939 tot 12 mei 1940 met zijn gezin bij Theo in op de Hermelijnstraat 14 in Nijmegen.Gebruiksvoorwaarden Colofon Copyright 2014-2019 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 21 december 2019