Voorbeeld uniform voor een vaandrig politietroepen

Foto: Collectie H.G. Beerman (Het Regionaal Archief Dordrecht) *, let op: ingekleurd en bewerkt omwille van de uitleg over de verschillende rangen binnen het Nederlandse Leger 1939/1940, zie origineel. (Beweeg de slider slider op de afbeelding naar links of rechts, om het voorbeeld meer of minder zichtbaar te maken ten opzichte van het origineel)

Onderscheidingstekens


Een vaandrig droeg een goudkleurige stip op de kraag. Op de veldmuts droeg hij een zilverkleurige bies. Op de grijsgroene kepie was de onderste bies zilverkleurig.

Functies


De vaandrig was een strikt genomen geen officier, hij was aspirant-officier. Bij de politietroepen kwam deze rang zeer weinig voor aangezien de meeste officieren (permanent) waren gerdetacheerd vanuit een ander wapen of dienstvak.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de vaandrig was doorgaans het pistool M25.
*Voor het doel van deze site (inzichtelijk maken van de kleuren, de onderscheidingstekens en de draagwijze van de uniformen van de verschillende militairen bij de Nederlandse Krijgsmacht 1939/1940) is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kleuren en de symbolen die passen bij de voorgestelde rang en het betreffende wapen/ dienstvak. Daarbij wordt dus bewust afgeweken van de kleuren en symbolen die passen bij de originele foto teneinde de ongeoefend kijker correct te informeren; zie origineel.