Voorbeeld uniform voor een soldaat politietroepen

Meer informatie over de grijsgroene kepie model 1928
* illustratie van Henricus Johannes Heinen, ingekleurd door Chiel Zilverberg en bewerkt omwille van de uitleg over de verschillende rangen binnen het Nederlandse Leger 1939/1940.

Onderscheidingstekens


Een soldaat politietroepen droeg geen onderscheidingstekens op de mouw of kraag.

Functies


De soldaat had geen rang en behoorde tot de manschappen. In de praktijk kwam de soldaat eigenlijk alleen voor bij militairen van de politietroepen die in opleiding waren. Zodra de opleiding was afgerond, volgde de bevordering naar de rang van korporaal.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de soldaat was doorgaans de karabijn M95, afhankelijk van de situatie ook wel het pistool M25.