Voorbeeld uniform voor een korporaal politietroepen

Meer informatie over de grijsgroene kepie model 1928
* illustratie van Henricus Johannes Heinen, ingekleurd door Chiel Zilverberg en bewerkt omwille van de uitleg over de verschillende rangen binnen het Nederlandse Leger 1939/1940.

Onderscheidingstekens


Een korporaal droeg witte chevrons op de beide mouwen waarbij de galon 20mm breed was. Dit rangonderscheidingsteken werd vaak de bananenschil genoemd. De biezen op de chevrons waren zwart. De kraag van de veldjas had geen bies. Ook was er geen gekleurde bies op de kepie.

Functies


De korporaal had de laagste rang. Binnen de rangen van de politietroepen was de korporaal oververtegenwoordigd. Verreweg de meeste militairen van de politietroepen waren korporaal.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de korporaal was doorgaans de karabijn M95, afhankelijk van de functie en situatie ook wel het pistool M25.