Voorbeeld uniform voor een adjudant politietroepen

Foto: Collectie H.G. Beerman (Het Regionaal Archief Dordrecht) *, let op: ingekleurd en bewerkt omwille van de uitleg over de verschillende rangen binnen het Nederlandse Leger 1939/1940, zie origineel. (Beweeg de slider slider op de afbeelding naar links of rechts, om het voorbeeld meer of minder zichtbaar te maken ten opzichte van het origineel)

Onderscheidingstekens


Een adjudant onderofficier droeg een goudkleurige stip op de kraag. Op de grijsgroene kepie was de onderste bies zilverkleurig.

Functies


De adjudant onderofficier had de hoogste rang onderofficier. Bij de politietroepen kwam deze rang veelvuldig voor. Veelal was de adjudant onderofficier commandant van een strategische groep, soms had hij een functie bij de staf van een compagnie, ook hadden veel instructeurs bij het depot deze rang.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de adjudant onderofficier was doorgaans het pistool M25.
*Voor het doel van deze site (inzichtelijk maken van de kleuren, de onderscheidingstekens en de draagwijze van de uniformen van de verschillende militairen bij de Nederlandse Krijgsmacht 1939/1940) is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kleuren en de symbolen die passen bij de voorgestelde rang en het betreffende wapen/ dienstvak. Daarbij wordt dus bewust afgeweken van de kleuren en symbolen die passen bij de originele foto teneinde de ongeoefend kijker correct te informeren; zie origineel.