Voorbeeld uniform voor een luitenant 1e klasse politietroepen

Foto: Collectie H.G. Beerman (Het Regionaal Archief Dordrecht) *, let op: ingekleurd en bewerkt omwille van de uitleg over de verschillende rangen binnen het Nederlandse Leger 1939/1940, zie origineel. (Beweeg de slider slider op de afbeelding naar links of rechts, om het voorbeeld meer of minder zichtbaar te maken ten opzichte van het origineel)

Onderscheidingstekens


Een luitenant 1e klasse droeg twee goudkleurige sterren op de kraag. Op de veldmuts droeg hij een zilverkleurige bies. Op de grijsgroene kepie waren de onderste (eerste) bies en de bies daarboven (tweede) zilverkleurig.

Functies


De luitenant 1e klasse was een subalterne officier. Bij de politietroepen was een luitenant 1e klasse in de meidagen 1940 en/of kort daarvoor meestal detachementscommandant, soms was hij actief bij een compagnie of op het depot.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de luitenant 1e klasse was doorgaans het pistool M25.
*Voor het doel van deze site (inzichtelijk maken van de kleuren, de onderscheidingstekens en de draagwijze van de uniformen van de verschillende militairen bij de Nederlandse Krijgsmacht 1939/1940) is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kleuren en de symbolen die passen bij de voorgestelde rang en het betreffende wapen/ dienstvak. Daarbij wordt dus bewust afgeweken van de kleuren en symbolen die passen bij de originele foto teneinde de ongeoefend kijker correct te informeren; zie origineel.