De Koninklijke Landmacht Serie 1936; tekeningen van Johan Willem van Oorschot


A. Luchtvaartafdeling. Rechts het Soesterbergpak, bij de LVA kwamen veel militairen van andere onderdelen terecht die hun distinctieven behielden. In het midden staat een sergeant Grenadier.

B. Rechts een Grenadier zonder rang, links een Jager zonder rang. Zij dragen het dagelijks tenue.

C. Twee Grenadiers in de duinen. De schutter M20 met de lichte mitrailleur op rug en een tirailleur met geweer. Beiden dragen het veldtenue met wapen en toebehoren.

D. Een Jager en twee Grenadiers. Links de sergeant Jager in gekleed tenue, in het midden een sergeant Grenadier in dagelijks tenue en rechts een beginnend aspirant reserve-officier Grenadier in gekleed tenue.E. Officieren Grenadiers en Jagers. In het midden een majoor Jager in ceremonieel tenue, links een 1e luitenant Jager in gekleed tenue, rechts een 2e luitenant in dagelijks tenue.

F. Soldaat infanterie in dagelijks tenue, het zgn. eerste grijs.

G. Drie infanteristen van een zware mitrailleurgroep. Links de schutter met de Schwartzlose op de nek en de onderdelentas over de rechterschouder. Allen gekleed in veldtenue met wapens en toebehoren.

H. Onderofficieren infanterie, links de fourier in gekleed tenue, rechts een sergeant in buitenmodel dagelijks tenue met beenkappen.

I. Drie officieren infanterie, in het midden een 1e luitenant in ceremonieel tenue, rechts een officier in dagelijks tenue met helm, links idem met kepie (soms ook uitgaanstenue genoemd).

J. Wielrijders, rechts een soldaat in veldtenue zonder bepakking en gasmasker maar met wapen, links een 1e luitenant in dagelijks tenue.

K. Cavalerie. Ritmeester Huzaren rechts met een ordonnans (midden) en een trompetter links. Allen te paard in dagelijks tenue.

L. Onderofficieren Huzaren, rechts in dagelijks tenue te paard, links een wachtmeester in gekleed tenue met attilla met rode tressen (3 RH) in het midden een wachtmeester in gekleed tenue met attilla met blauwe tressen met de blauwe overjas over de arm.M. Twee officieren Huzaren in gekleed tenue met sabel en sabeltas. De ritmeester links behoorde bij het 3RH, de 2e luitenant bij het 1RH). De 2e luitenant draagt een pels, giberne en heeft een kolbak in de hand.

N.


O. Korps Rijdende Artillerie. Soldaat te paard in dagelijks tenue met giberne en kolbak brengt de militaire groet.

P. Luchtdoelartillerie. Twee soldaten in veldtenue.Q. Artillerie, drie kanonniers in dagelijks tenue met kepie (soms ook uitgaanstenue genoemd). De man rechts behoorde tot het KRA (Korps Rijdende Artillerie).

R. Artillerie, drie onderofficieren in gekleed tenua, in het midden een opperwachtmeester, rechts een wachtmeester en links een wachtmeester van het KRA.


S. Rechts een kapitein Korps Pontonniers en torpedisten in dageljks tenue (zonder sam brown), daarnast een 1e luitenant Artillerie in dagelijks tenue, daarnaast en 1e luitenant Artillerie in gekleed tenue met overjas en links een 1e luitenant Artillerie in gekleed tenue.

T. Artillerie, onderofficieren in ceremonieel tenue, links een wachtmeester van de KRA, rechts van de veldartillerie.

U. Genie, een kapitein en een sergeant in dagelijks tenue. Op de achtergrond lijkt een facteur te staan.

V. Politietroepen. Rechts een officier, daarnaast een sergeant en links een korporaal, allen in dagelijks tenue. De sergeant draagt het buitenmodel uniform, de korporaal lijkt het model uniform te dragen.W. Koninklijke Marechaussee. Links een officier, rechts een wachtmeester, beiden in gekleed tenue dat vrijwel identiek was aan het dagelijks tenue.

X. Koninklijke Militaire Academie. Twee sergeant-cadetten, links in dagelijks te tenu met kepie (soms ook uitgaanstenue genoemd) en rechts het gekleed tenue. Op de linkermouw van de rechter cadet staan een kroon en een ster.

Y. School voor Reserveofficieren. Vlnr. een wachtmeester SROA (artillerie), daarnaast twee wachtmeesters SROC (cavalerie), een wachtmeester SROA (artillerie) en een sergeant SROI (infanterie).

Van de afbeeldingen op deze pagina is onzeker wie de rechthebbende is. Op de kaarten staat als rechthebbende F.H. Ebbink te Den Haag genoemd.
Pogingen om in contact te komen met deze rechthebbende zijn gestaakt bij gebreke aan succes. De Gravura Clichéfabriek is in 2003 failliet verklaard en is niet meer bereikbaar, onduidelijk is of enige rechten die op deze tekeningen betrekking hebben zijn overgegaan. Schrijver heeft zonder succes moeite genomen om de rechthebbende te achterhalen en gaat er dan ook te goeder trouw vanuit dat deze rechten zijn teniet gegaan.
Ik verzoek u contact met mij op te nemen indien u zou menen dat uw rechten zouden worden geschonden.


Fotogallerij Serie


(klik op foto om te vergroten)


A. foto: van Oorschot no.1


B. foto: van Oorschot no.2


C. foto: van Oorschot no.3


D. foto: van Oorschot no.4


E. foto: van Oorschot no.5


F. foto: van Oorschot no.6


G. foto: van Oorschot no.7


H. foto: van Oorschot no.8


I. foto: van Oorschot no.9


J. foto: van Oorschot no.10


K. foto: van Oorschot no11


L. foto: van Oorschot no.12


M. foto: van Oorschot no13


N. foto: van Oorschot no14


O. foto: van Oorschot no15


P. foto: van Oorschot no16


Q. foto: van Oorschot no17


R. foto: van Oorschot no18


S. foto: van Oorschot no19


T. foto: van Oorschot no20


U. foto: van Oorschot no21


V. foto: van Oorschot no22


W. foto: van Oorschot no23


X. foto: van Oorschot no24


Y. foto: van Oorschot no25


Z. foto: van Oorschot mapjeVolledigheidshlave is het niet toegestaan om buiten de door hen gestelde voorwaarden of zonder uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende is het gebuik van deze afbeelingen.
All photographs with foto: are not to be reproduced or used by others without permission of the owner.