Nederlandse Leger rond Westervoort

Op 27 september 1938 werden de grenstroepen opgeroepen, toen Sudetenland werd geannexeerd door Duitsland. Korte tijd daarna vertrokken de opgeroepen grenstroepen weer naar huis.

Voorposten van zuidelijk deel IJssellinie mei 1940.

Op 7 april 1939 volgde opnieuw een oproep voor de grenstroepen, zo ook het ten oosten van Westervoort bivakkerende 22e Grensbataljon. Dit grensbataljon werd gevormd door de lichting 1938 van het 22e Regiment Infanterie, die na de militaire opleiding bij het 22e Depot Bataljon in haar garnizoenstad Ede werd ingedeeld bij de grenstroepen. 22e Dep.Bat. betrok met name dienstplichtigen uit het Westen en dan met name Rotterdam en omgeving. Het kader werd voornamelijk gevormd uit reserve officieren en dienstplichtige onderofficieren.

Op 29 augustus 1939 was de algemene Mobilisatie een feit. Alle lichtingen van 1923 tot 1938 werden opgeroepen. Ongeveer 280.000 mannen waren nu onder de wapenen, waaronder de mannen van het 22e Grensbataljon die al paraat waren, maar ook de militairen van het 35e Regiment Infanterie dat een taak kreeg langs het Zuidelijk deel van de IJssellinie.

35 R.I. werd bij mobilisatie (29 augustus 1939) geformeerd uit de oudere lichtingen van het 11e Regiment Infanterie.

Zuidelijk deel IJssellinie mei 1940.

In het voorjaar van 1940 zwaaide de lichting 1923 af, een aantal van hen bleef vrijwillig in militaire dienst. Tot 9 april 1940 bestond het vak langs de IJssel ten zuiden van de spoorlijn Arnhem – Emmerich tot aan de Rijn uit manschappen van 1-22e G.B. Deze compagnie werd organiek bij het 3e bataljon 35e R.I. getrokken en dus omgenummerd tot de 4e compagnie van het 3e bataljon 35 Regiment Infanterie (4-III-35 RI).

In veel rapporten en verslagen komt de benaming van 1-22 GB nog wel voor, maar daarvoor kwam op 9 april 1940 toch echt 4-III-35 RI in de plaats. Ten noorden van het vak 4-III-35 RI lag het verdedigingsvak van 1-III-35 RI waarvan de secties van Vaandrager en van Hurck.

Overzicht afstamming van Nederlandse infanterie regimenten 1939/1940.
1 2 3 4 5 6 7 8 Grenadiers Jagers
12 13 14 15 16 17 10 19 23 24
25 26 27 28 29 30 18 32
36 (12) 37 (13) 38 (14) 39 (15) 40 (16) 41 (17) 21 (7) 43 (19)
9 11 31 (7)
33 (9) 22 34 (10)
20 (9) 35 (11) 42 (18)
44 (20) 46 (22) 45 (21)
Zie ook: Oorsprong Infanterie Regimenten (www.grebbeberg.nl) .