Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Nederlandse troepen
> Algemeen
> Kaderlijst Yssel-Zuid
> Personeelslijst 22 GB e.a. dec 1939

22 G.B.
St.-2-22 G.B.
1e s.-2-22 G.B.
2e s.-2-22 G.B.
3e s.-2-22 G.B.

St.-3-22 G.B.
1e s.-3-22 G.B.
2e s.-3-22 G.B.

1-III-35 R.I.
1e s.-1-III-35 R.I.
2e s.-1-III-35 R.I.

4-III-35 R.I.
St.-4-III-35 R.I.
1e s.-4-III-35 R.I.
2e s.-4-III-35 R.I.
3e s.-4-III-35 R.I.
4e s.-4-III-35 R.I.
5e s.-4-III-35 R.I.
11e Compagnie Pioniers
Zinkschepenversperring 8

 

Staf, 4e compagnie, 3e bataljon, 35e Regiment Infanterie (St.-4-III-35 R.I.)

Infanterie compagnie staf, 4-III-35 R.I.

Commandogroep
Compagniescommandant, adjudant, groepscommandant, 4 ordonnans, 2 tamboers

Verbindingsgroep, 1 groepscommandant, 1 plv commandant, 4 verbindingsmannen


Geneeskundige groep, 1 groepscommandant, 4 ziekenverzorgers


Administratieve groep, groepscommandant (SMA), fourier, facteur, kleermaker, schoenmaker en 3 soldaten


Gevechtstrein, 1 groepscommandant, 1 mitrailleurhersteller, 2 chauffeurs, 2 auto's


Keukentrein, 1 commandant, 1 kok, 4 bijkoks, 2 chauffeurs, keukenwagen en proviandwagenLocatie van de staf in het tunneltje onder spoorlijn achter Fort Westervoort tijdens gevechten 10 mei 1940.

De staf van de compagnie onder leiding van kapitein C.F. Heijnen bestond organiek uit 1 officier; Heijnen, 7 onderofficieren en 34 manschappen (totaal 42 militairen). In de praktijk week de sterkte nog wel eens af van de organieke sterkte waardoor er op 10 mei 1940 mogelijk minder manschappen aan de staf verbonden waren. De commandogroep, de verbindingsgroep en de administratieve groep waren op de commandopost. De geneeskundige groep was op het Fort, de gevechtstrein en de keukentrein waren in het achterland opgesteld.

De commandopost had een eigen telefooncentrale en stond in verbinding met de commandant III-35 RI. De leiding over de compagnie moest vanuit de commandopost worden gevoerd. Tevoren waren op basis van de voorzorgsmaatregelen tegen een snelle overval maatregelen genomen die de bruggen zouden versperren en in geval van een Duitse inval zou de brug worden gesprongen. Voor het springen van de bruggen was geen expliciet bevel van Heijnen noodzakelijk, de politietroepen konden op basis van eigen waarneming op eigen initiatief de bruggen doen opblazen.

Het vastgesteld vuurplan voorzag in een gesloten verdedigingslinie langs de IJssel met het Fort Westervoort als ankerpunt en een tweede lijn als diepteverdediging. De commandopost lag in het verlengde van de tweede lijn.

In de loop van de ochtend van 10 mei 1940 werd de compagnie (tijdelijk) versterkt met teruggetrokken troepen van 22 G.B. Onder andere 1e luitenant N.A. Westdijk (2-22 G.B.) kreeg de opdracht deze te organiseren en in te zetten.
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 11 oktober 2015