Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Nederlandse troepen
> Algemeen
> Kaderlijst Yssel-Zuid
> Personeelslijst 22 GB e.a. dec 1939

22 G.B.
St.-2-22 G.B.
1e s.-2-22 G.B.
2e s.-2-22 G.B.
3e s.-2-22 G.B.

St.-3-22 G.B.
1e s.-3-22 G.B.
2e s.-3-22 G.B.

1-III-35 R.I.
1e s.-1-III-35 R.I.
2e s.-1-III-35 R.I.

4-III-35 R.I.
St.-4-III-35 R.I.
1e s.-4-III-35 R.I.
2e s.-4-III-35 R.I.
3e s.-4-III-35 R.I.
4e s.-4-III-35 R.I.
5e s.-4-III-35 R.I.
11e Compagnie Pioniers
Zinkschepenversperring 8

 

Sectie Veenendaal, 4e compagnie, 3e bataljon, 35e Regiment Infanterie (1e s.-4-III-35 R.I.)

Infanterie sectie Veenendaal, 4-III-35 R.I.

Sectiecommandant
Eerste groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20


Tweede groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20Derde groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20
Locatie van sectie Veenendaal tijdens gevechten 10 mei 1940.

De 1e sectie onder leiding van reserve 1e luitenant J.J.W. Veenendaal bestond organiek uit 1 officier, 3 onderofficieren en 33 manschappen (totaal 37 militairen). In de praktijk week de sterkte nog wel eens af van de organieke sterkte waardoor er op 10 mei 1940 mogelijk minder manschappen aan de sectie verbonden waren. De drie groepen werden verdeeld over de diverse opstelling in het vak, waaronder drie gietstalen kazematten G1, G3, G4 een flankerende kazemat B2, twee loopgraven; de ene nabij G3, de andere nabij G4.

In de gietstalen kazemat G3 was een lichte mitrailleur aanwezig, hoewel de gietstalen kazematten met een kleine aanpassing eveneens van een zware mitrailleur konden worden voorzien. De kazemat affuit met bolgatdoorvoering was bij de G1 en G4 aangebracht. Beiden hadden een vrij schootsveld in de richting van de Rijn. De manschappen bevonden zich op 10 mei 1940 in een vak van de IJssellinie Zuid langs de dijk tussen de boerderij de Pleij en G5 halverwege de Pleij en de scheepswerf.

Aan de sectie van Veenendaal waren in het verdedigingsvak nabij G3 een stuk PAG in een semi permanente opstelling conform het vuurplan toegevoegd. Tevens stond Veenendaal een 8 Staal ter beschikking vlak naast B2. In de kazematten G1, B2 en G4 waren een zware mitrailleur Schwartzlose aanwezig. Zodoende was de bezetting van dit deel van het verdedigingsvak (organiek) dus 1 officier; J.J.W. Veenendaal, 8 onderofficieren waarvan 3 groepscommandanten, een stukscommandant PAG (sergeant M. Poleij of sergeant Goldschmeding), een stukscommandant 8 staal en drie stukscommandanten zware mitrailleur Schwartzlose en 84 manschappen waarvan 33 infanteristen, 6 bemannning PAG, 9 bemanning 8 Staal en 33 bemanning zware mitrailleur Schwartzlose (totaal 93 militairen organiek).

Infanterie stuk PAG (pantserafweergeschut)

Stukscommandant, schutter/richter, lader, chauffeur, 3 soldaten (munitiedragers), 1x PAG en 1x trekkerInfanterie 3x stuk Zware Mitrailleur, Schwartzlose

Stukscommandant, plv, schutter, helper, 3 soldaten, 1x Schwartzlose M.08; G1


5 soldaten, 1x patroonkar


Stukscommandant, plv, schutter, helper, 3 soldaten, 1x Schwartzlose M.08; B2


5 soldaten, 1x patroonkar


Stukscommandant, plv, schutter, helper, 3 soldaten, 1x Schwartzlose M.08; G4


5 soldaten, 1x patroonkar


Artillerie stuk 8 Staal

Stukscommandant, schutter, stuksrijder, 3 soldaten (munitiedragers), 1x 8 staal, 1x voorwagen en 4 paarden
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 8 september 2015