Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Nederlandse troepen
> Algemeen
> Kaderlijst Yssel-Zuid
> Personeelslijst 22 GB e.a. dec 1939

22 G.B.
St.-2-22 G.B.
1e s.-2-22 G.B.
2e s.-2-22 G.B.
3e s.-2-22 G.B.

St.-3-22 G.B.
1e s.-3-22 G.B.
2e s.-3-22 G.B.

1-III-35 R.I.
1e s.-1-III-35 R.I.
2e s.-1-III-35 R.I.

4-III-35 R.I.
St.-4-III-35 R.I.
1e s.-4-III-35 R.I.
2e s.-4-III-35 R.I.
3e s.-4-III-35 R.I.
4e s.-4-III-35 R.I.
5e s.-4-III-35 R.I.
11e Compagnie Pioniers
Zinkschepenversperring 8

 

Sectie Scheepswerf, 4e compagnie, 3e bataljon, 35e Regiment Infanterie (3e s.-4-III-35 R.I.)

Infanterie sectie Scheepswerf, 4-III-35 R.I.

Sectiecommandant
Eerste groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20


Tweede groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20Derde groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20
Locatie van sectie Scheepswerf tijdens gevechten 10 mei 1940.

De 3e sectie onder leiding van reserve 1e luitenant P.B. van der Kwast bestond organiek uit 1 officier, 3 onderofficieren en 33 manschappen (totaal 37 militairen). In de praktijk week de sterkte nog wel eens af van de organieke sterkte waardoor er op 10 mei 1940 mogelijk minder manschappen aan de sectie verbonden waren. De drie groepen werden verdeeld over de diverse opstelling in het vak, waaronder twee gietstalen kazematten G7 en G8 een S3 kazemat S9 en een loopgraaf; nabij G7.

In de gietstalen kazematten G7 en G8 was een lichte mitrailleur aanwezig, hoewel de gietstalen kazematten met een kleine aanpassing eveneens van een zware mitrailleur konden worden voorzien. De kazemat affuit met bolgatdoorvoering was in het vak van de sectie Scheefswerf niet aangebracht. De manschappen bevonden zich op 10 mei 1940 in een vak van de IJssellinie Zuid langs de dijk rondom de scheepswerf.

De sectie was versterkt met een groep van de sectie Vaandrager van 1-III-35 RI. Deze eerste compagnie bezette het nevenvak ten noorden van 4-III-35 RI. De groep van sergeant van Veen bezette de gietstalenkazemat G10. Organiek viel deze groep wel onder 1-III-35 RI maar gezien de ligging van de groep in dit vak rekenen we het toe aan de sectie Scheepswerf. Aan de sectie Scheepswerf was in het verdedigingsvak tevens nabij G7 een stuk 6-veld in een semi permanente opstelling conform het vuurplan toegevoegd. Zodoende was de bezetting van dit deel van het verdedigingsvak (organiek) dus 1 officier; P.B. van der Kwast, 5 onderofficieren waarvan 4 groepscommandanten, een stukscommandant 6-veld en 50 manschappen waarvan 33 infanteristen, 11 van de groep van sergeant van Veen en 9 bemanning 6 veld (totaal 56 militairen organiek).

Infanterie groep Veen, 1-III-35 R.I.

Groepscommandant
Schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20


Artillerie stuk 6 veld (PAG/ infanteriegeschut)

Stukscommandant, schutter, stuksrijder, 5 soldaten (munitiedragers), 1x 6 veld, 1x voorwagen en 2 paarden
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 15 augustus 2015