Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Nederlandse troepen
> Algemeen
> Kaderlijst Yssel-Zuid
> Personeelslijst 22 GB e.a. dec 1939

22 G.B.
St.-2-22 G.B.
1e s.-2-22 G.B.
2e s.-2-22 G.B.
3e s.-2-22 G.B.

St.-3-22 G.B.
1e s.-3-22 G.B.
2e s.-3-22 G.B.

1-III-35 R.I.
1e s.-1-III-35 R.I.
2e s.-1-III-35 R.I.

4-III-35 R.I.
St.-4-III-35 R.I.
1e s.-4-III-35 R.I.
2e s.-4-III-35 R.I.
3e s.-4-III-35 R.I.
4e s.-4-III-35 R.I.
5e s.-4-III-35 R.I.
11e Compagnie Pioniers
Zinkschepenversperring 8

 

Sectie Fort, 4e compagnie, 3e bataljon, 35e Regiment Infanterie (4e s.-4-III-35 R.I.)

Infanterie sectie Fort, 4-III-35 R.I.

Sectiecommandant
Eerste groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20


Tweede groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20Derde groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20
Locatie van de sectie op het Fort Westervoort tijdens gevechten 10 mei 1940.

De 4e sectie onder leiding van reserve 1e luitenant Th. van der Hoeven bestond organiek uit 1 officier, 3 onderofficieren en 33 manschappen (totaal 36 militairen). In de praktijk week de sterkte nog wel eens af van de organieke sterkte waardoor er op 10 mei 1940 mogelijk minder manschappen aan de sectie verbonden waren. De drie groepen werden verdeeld over de diverse S3 kazematten en de loopgraven op de voorste wal van het Fort Westervoort.

De sectie van van de Hoeven was versterkt met een groep politietroepen, een stuk 8 staal en 2 zware mitrailleurs Schwartzlose.

In de rivierkazematten Zuid en Noord waren beide een kanon van 5 en een zware mitrailleur geplaatst. De politietroepen bedienden de kanon van 5 en de springlading. In vredestijd beveiligden ze de bruggen die waren voorzien van zware hekken, poorten en andere versperringen. De zware mitrailleurs Schwartzlose werden bediend door infanteristen die aan de sectie vdHoeven eveneens waren toegevoegd. Beide zware mitrailleurs vonden een plaats in de aparte kamers van rivierkazematten Noord en Zuid. Op de wal van het zuidelijk deel van het Fort was een 8 staal geschut in een semipermanente opstelling opgenomen. Zodoende was de bezetting van dit deel van het verdedigingsvak (organiek) dus 1 officier; Th. van der Hoeven, 9 onderofficieren waarvan 5 groepscommandanten, 2 kazematcommandanten, 2 stukscommandanten zware mitrailleur Schwartzlose, een stukscommandant 8-veld en 85 manschappen waarvan 33 infanteristen, 21 van de groep van Viersen, 22 van de 2 stukken zware mitrailleur Schwartzlose en 9 bemanning 6 veld (totaal 95 militairen organiek).

Politietroepen van Vierssen

Groepscommandant
Schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20

Groepscommandant
Schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20


Kazematcommandant Noord
Schutter, richter, 3x helper, 1x Kanon van 5


Kazematcommandant Zuid
Schutter, richter, 3x helper, 1x Kanon van 5


Infanterie 2x stuk Zware Mitrailleur, Schwartzlose

Stukscommandant, plv, schutter, helper, 3 soldaten, 1x Schwartzlose M.08; G1


5 soldaten, 1x patroonkar


Stukscommandant, plv, schutter, helper, 3 soldaten, 1x Schwartzlose M.08; B2


5 soldaten, 1x patroonkar


Artillerie stuk 8 Staal (infanteriegeschut)

Stukscommandant, schutter, stuksrijder, 3 soldaten (munitiedragers), 1x 8 staal, 1x voorwagen en 4 paarden
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 15 augustus 2015