Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Nederlandse troepen
> Algemeen
> Kaderlijst Yssel-Zuid
> Personeelslijst 22 GB e.a. dec 1939

22 G.B.
St.-2-22 G.B.
1e s.-2-22 G.B.
2e s.-2-22 G.B.
3e s.-2-22 G.B.

St.-3-22 G.B.
1e s.-3-22 G.B.
2e s.-3-22 G.B.

1-III-35 R.I.
1e s.-1-III-35 R.I.
2e s.-1-III-35 R.I.

4-III-35 R.I.
St.-4-III-35 R.I.
1e s.-4-III-35 R.I.
2e s.-4-III-35 R.I.
3e s.-4-III-35 R.I.
4e s.-4-III-35 R.I.
5e s.-4-III-35 R.I.
11e Compagnie Pioniers
Zinkschepenversperring 8

 

Sectie Battum, 4e compagnie, 3e bataljon, 35e Regiment Infanterie (5e s.-4-III-35 R.I.)

Infanterie sectie Battum, 4-III-35 R.I.

Sectiecommandant
Eerste groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20

Tweede groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20Derde groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20
Locatie van sectie Battum tijdens gevechten 10 mei 1940.

De 5e sectie onder leiding van sergeant majoor instructeur (SMI) van Battum bestond organiek uit 1 officier, 3 onderofficieren en 33 manschappen (totaal 37 militairen). In de praktijk week de sterkte nog wel eens af van de organieke sterkte. Zo was de sectiecommandant hier geen officier maar een onderofficier. De drie groepen werden verdeeld over de diverse opstelling in de tweede lijn langs de Westervoortsedijk voornamelijk in twee S3 kazematten S14 en S15. Verder lag er een W5 opstelling. Of het hier ging om een kazemat of een semi-permanente opstelling staat niet vast. Hoogstwaarschijnlijk waren er wel loopgraven of schuttersputtenn in de lijn aangelegd.

Zodoende was de bezetting van dit deel van het verdedigingsvak (organiek) dus op 5 onderofficieren waarvan 1 sectiecommandant en 3 groepscommandanten, een stukscommandant 6-veld en 41 manschappen waarvan 33 infanteristen en 9 bemanning 6 veld (totaal 46 militairen organiek).

Artillerie stuk 6 veld (PAG/ infanteriegeschut)

Stukscommandant, schutter, stuksrijder, 5 soldaten (munitiedragers), 1x 6 veld, 1x voorwagen en 2 paarden
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 15 augustus 2015