Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Nederlandse troepen
> Algemeen
> Kaderlijst Yssel-Zuid
> Personeelslijst 22 GB e.a. dec 1939

22 G.B.
St.-2-22 G.B.
1e s.-2-22 G.B.
2e s.-2-22 G.B.
3e s.-2-22 G.B.

St.-3-22 G.B.
1e s.-3-22 G.B.
2e s.-3-22 G.B.

1-III-35 R.I.
1e s.-1-III-35 R.I.
2e s.-1-III-35 R.I.

4-III-35 R.I.
St.-4-III-35 R.I.
1e s.-4-III-35 R.I.
2e s.-4-III-35 R.I.
3e s.-4-III-35 R.I.
4e s.-4-III-35 R.I.
5e s.-4-III-35 R.I.
11e Compagnie Pioniers
Zinkschepenversperring 8

 

Sectie Vaandrager, 1e compagnie, 3e bataljon, 35e Regiment Infanterie (1e s.-1-III-35 R.I.)

Infanterie sectie Vaandrager, 1-III-35 R.I.

Sectiecommandant
Eerste groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20


Tweede groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20Derde groep, groepscommandant, schutter, helper, 9 soldaten, 1x Lewis M20
Locatie van sectie Vaandrager tijdens gevechten 10 mei 1940.

De 1e sectie onder leiding van reserve 1e luitenant H.C. Vaandrager bestond organiek uit 1 officier, 3 onderofficieren (sergeant Brienne, sergeant Lems en sergeant Oonck) en 33 manschappen (totaal 37 militairen). In de praktijk week de sterkte nog wel eens af van de organieke sterkte waardoor er op 10 mei 1940 mogelijk minder manschappen aan de sectie verbonden waren. De drie groepen werden verdeeld over de diverse opstelling in het vak, waaronder drie gietstalen kazematten G12, G13 en een S3 kazemat S11, vier loopgraven; twee nabij S11, een andere tussen S11 en G12 en een nabij G13. Een vierde groep, die van sergeant van Veen was ingedeeld bij de sectie Scheepswerf in het vak van 4-III-35 RI. Aangezien de andere groepen werden verdeeld over drie kazematten met elk 1 lichte mitrailleur, ligt het voor de hand te veronderstellen dat de groep van van Veen als vierde groep bij deze sectie moet worden gezien.

In de gietstalen kazematten G12 en G13 was een lichte mitrailleur aanwezig, hoewel de gietstalen kazematten met een kleine aanpassing eveneens van een zware mitrailleur konden worden voorzien. De kazemat affuit met bolgatdoorvoering was in het vak van 1-III-35 RI bij de G16, G18, G24 en G25 aangebracht. Van deze kazematten met zware mitrailleur had alleen G16 effectief schootsveld op de bruggen en hun omgeving. De manschappen bevonden zich op 10 mei 1940 in een vak vanaf de bruggen langs de oever tot een punt ter hoogte van de boerderij den Ham.

Aan de sectie van Vaandrager waren in het verdedigingsvak bij de dijk nabij boerderij den Ham een stuk PAG en een stuk 8 staal in een semi permanente opstelling conform het vuurplan toegevoegd. Zodoende was de bezetting van dit deel van het verdedigingsvak (organiek) dus 1 officier; H.A. Vaandrager, 5 onderofficieren waarvan 3 groepscommandanten, een stukscommandant PAG (sergeant G.J. Hartgers) en een stukscommandant 8 staal (sergeant J. van der Meijden) en 48 manschappen waarvan 33 infanteristen, 6 bemannning PAG en 9 bemanning 8 Staal (totaal 54 militairen organiek).

Infanterie stuk PAG (pantserafweergeschut)

Stukscommandant, schutter/richter, lader, chauffeur, 3 soldaten (munitiedragers), 1x PAG en 1x trekkerArtillerie stuk 8 Staal

Stukscommandant, schutter, stuksrijder, 3 soldaten (munitiedragers), 1x 8 staal, 1x voorwagen en 4 paarden
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2015 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 8 september 2015