Staf van het 22e Grensbataljon

Infanterie grensbataljon staf, 22 G.B.

Commandogroep, compagniescommandant, adjudant,
2 sergeanten toegevoegd, onderofficier administrateur, sergeant tamboer, 4 ordonnans, paardenoppasser


Verbindingsafdeling, 1 commandant, 1 plv commandant, 1 chauffeur, verbindingsauto

Geneeskundige groep, 1 bataljonsarts, 1 ziekenverzorger, 1 ziekendragers

Administratieve groep, Luitenant, SMA, sergeant toegevoegd en fourier

Keukentrein, 1 menagemeester, 1 kok, 2 bijkoks


Detachement motorvoertuigen, 1 commandant, 1 rijwielhersteller, 1 geweermaker en 1 mitrailleurherstellerLocatie van de staf aan de Dorpstraat in Westervoort.

De staf van het 22e Grensbataljon, onder leiding van majoor van Soest had bureau in Westervoort aan de Dorpstraat 102, tegenover de Rooms Katholieke Kerk.

Werkelijke sterkte

Organiek, de theoretische bezetting, telde de staf 40 man. In werkelijkheid was dat naar schatting vijf officieren, 10 onderofficieren en 15 manschappen (totaal 30 man), waarschijnlijk minder.

Oorlogsverrichtingen:

Op basis van het verslag van de commandant werd de commandopost korte tijd na het vernielen van de bruggen om 04.45 (NL tijd ) ontruimd en vetrok men naar het afgesproken overzetpunt bij de oude schipbrug tegenover scheepswerf Bennik.
Men reed met hoge snelheid door de Dorpstraat, onder de pantsertrein door die voor de spoorbrug stond en onder vuur was genomen.
Bij het overzetpunt aangekomen bleek het daar te gevaarlijk en volgde men de IJssel in zuidelijke richting tot de steenfabriek. Daar kon de bemanning van de commandopost op een sleepboot naar Arnhem varen en bij de Rijnkade uitstappen.
Met gevorderde voertuigen ging men naar Velp/Rheden en vormde men aldaar samen met de teruggetrokken eenheden uit het vak 22 G.B. twee sectien die de weg Arnhem-Doesburg bewaakten.

Verliezen:

Voor zover bekend waren er bij de staf geen gesneuvelden te betreuren.

(Deze pagina is nog in bewerking. Derhalve zullen, voor zover noodzakelijk, nog aanvullingen en/of correcties volgen.)