1e sectie (van der Steen) derde compagnie van het 22e Grensbataljon

Infanterie sectie van der Steen, 1-3-22 G.B.

Sectiecommandant

Grenswachtdetachement 1, Aerdt

Grenswachtdetachement 2a, Babberich


Grenswachtdetachement 2b, BabberichGrenswachtdetachement 3,Feldhuisen
De 1e sectie van de 3e compagnie van het 22e Grensbataljon, onder leiding van reserve 1e luitenant W.F. van der Steen was ingekwartierd/ ondergebracht in Babberich. De 1e sectie bestond hoogstwaarschijnlijk uit 1 officier (luitenant van der Steen), 2 onderofficieren en 12 manschappen (totaal 15 militairen), waarschijnlijk minder. Uit de verklaringen blijkt dat de eerste sectie waarschijnlijk bestond uit 1 officier sectiecommandant, 3 onderofficieren detachementscommandanten en 22 manschappen (totaal 26 militairen) bedroeg. De sectie was verdeeld in grensdetachementen van ongeveer 5-7 militairen.

Deze grensdetachementen waren gekoppeld aan de grensposten 1, 2a, 2b en 3. Grenspost 1 was bij de nieuwe brug over de Oude Rijn. Grenspost 2a lag aan de Emmerichseweg in Babberich. Grenspost 2b waar het spoor de grens passeert nabij of op de oude Eltenseweg in Babberich. Grenspost 3 was bij Het Kwartier nabij Feldhuisen nabij grenspaal 681.

Inkwartiering

De sectiecommandant was ingekwartierd bij de familie P.A. van Bethraij aan de Dorpstraat 9. Sergeant Liethof was ingekwartierd op de Beekseweg 10 bij de familie Kruitwagen wiens zoon op de Grebbeberg sneuvelde. De manschappen verbleven in twee of meer barakken die op het terrein van Herman Boolting aan de Beekseweg 13.

Oorlogsverrichtingen:

De bemanning van grensdetachement 1, bestaande uit korporaal Braam, korporaal van der Pol, soldaat Petrejus en soldaat Kabbes, was tevens vernielingsploeg van de nieuwe brug over de oude Rijn (huidige Aerdtseweg). Nadat zij de opdracht om de brug te vernielen hadden uitgevoerd, gingen ze met achterlating van Kabbes in een personenwagen richting het verzamelpunt. Daar aangekomen werden door de SS-ers explosieven in of onder hun personenwagen geworpen. Braam, van der Pol en Petrejus sneuvelden daarbij.
Op X-Zeit 3.55 (NL tijd ) zette de SS de aanval in op grensdetachement 2a aan de Emmerichsedijk. Er vond een vuurgevecht plaats waarbij de commandant L.J. Liethof sneuvelde. De motorordonnans kon niet vertrekken vanwege een defect aan de motor, de vijf manschappen van het detachement vluchtten door het Babberichse bos, langs de boerderij van Elfrink richting de Dorpstraat.
De commandant van grensdetachement 2b, de SMi Groenenberg, meldde vanaf 3.30 (NL tijd ) diverse grensoverschrijdingen. Hoogstwaarschijnlijk waren dit overschrijdingen aan de oude Eltenseweg waar de versperring aan de Beekseweg; bij de Ravenstraat vroegtijdig werd afgebroken.
Daarnaast zijn er bewegingen gezien bij Grondstein waar de grens werd overschreden. Groenenberg kon met de kern van zijn detachement niet met de auto terugtrekken. Hij wist met drie manschappen per fiets, waarschijnlijk via de Kwartiersdijk en het Hazenpad, terug te trekken. Bij Zevenaar aangekomen werd hij beschoten maar niet geraakt. Na overleg met de opzichter van gemeentelijke werken, werden de karrewielen/ de burgermeestersversperringen aangebracht. Bij de objecten 2178, de aspergeversperring op de Arnhemseweg en een verhakking 2103 daar enige honderden meters voor op dezelfde weg, gaf hij opdracht om de versperringen te stellen. Zo ook bij versperring 2134, de kerkbrug over over de Wijde Wetering in de weg van Duiven naar Lathum. Na oversteek van de IJssel waarschijnlijk bij Lathum sloten zij zich bij de staf van 22 G.B. aan.
De commandant van grensdetachement 3, de sergeant L.M. Verheijen, gaf de grensoverschrijdingen bij het Babberichse bos en bij de oude Eltenseweg door. De groep werd niet aangevallen en gaf zich in de loop van 10 of 11 mei 1940 over.


Verliezen:

Van deze sectie sneuvelden L.J. Liethof, F. Braam, B.C. van der Pol en J. Petrejus. C. de Snoo overleed later aan zijn verwondingen, hij behoorde mogelijk tot de sectie Mendell van 2-22 G.B. Sectiecommandant van der Steen raakte gewond aan de knie, niet zeker is of dit door gevechtshandelingen is ontstaan. Mogelijk behoorde Hertog de Rood tot de groep van Grenswachtdetachement 2b of 3. Hij sneuvelde in de deuropening van cafe 't Halt aan de Beekseweg bij de spoorwegovergang. Hij was de enige joodse soldaat van deze sectie.

Krijgsgevangen:

De onderstaande militairen van 3-22 G.B. werden op 10 mei 1940 in Babberich krijgsgevangen genomen. Zij behoorden dus hoogstwaarschijnlijk bij de grensdetachementen 1, 2a, 2b of 3:

Soldaat J. Jansen, geb. 12-1-1905 te Arnhem
Soldaat J. Lems, geb. 18-12-1919 te Rotterdam
Korporaal A.R. Smits, geb. 5-3-1909 te Arnhem
Soldaat P. van der Molen, geb. 17-7-1919 te Rotterdam
Soldaat A. Michelo, geb. 15-11-1919 te Rotterdam
Sergeant L.M. Verheijen, geb. 28-2-1918 te Amsterdam
Soldaat A.M. Van Beek, geb. 1-9-1910 te Arnhem
Soldaat L. Worms geb. 30-9-1919 te Amsterdam
Korporaal A. van der Poll geb. 22-2-1919 te Amsterdam


(Deze pagina is nog in bewerking. Derhalve zullen, voor zover noodzakelijk, nog aanvullingen en/of correcties volgen.)