Staf tweede compagnie van het 22e Grensbataljon

Infanterie compagnie staf, 2-22 G.B.

Commandogroep
Compagniescommandant, sergeant toegevoegd, 2 tamboers, 3 ordonnans

Verbindingsgroep, 1 groepscommandant, 1 plv commandant, 2 verbindingsmannen


Geneeskundige groep, 1 ziekenverzorger, 3 ziekendragers


Administratieve groep, groepscommandant SMA, fourier en facteur


Gevechtstrein, 1 groepscommandant, 1 mitrailleurhersteller, 1 chauffeur, 1 auto


Keukentrein, 1 menagemeester, 1 kok, 2 bijkoks
Locatie van de staf in Duiven.

Werkelijke sterkte:

De tweede compagnie (2-22GB) stond onder leiding van kapitein C.F.H. Seyffardt. De werkelijke sterkte is gebaseerd op het rapport van Seyffardt, d.d. 29 juni 1940 en bestond hoogstwaarschijnlijk uit 1 officier, 6 onderofficieren en 18 manschappen (totaal 25 militairen).

Oorlogsverrichtingen:

De primaire taak van de staf was het doorgeven van informatie. Op de commandopost zouden ingeval van meldingen van grensoverschrijdingen van de genoemde grenswachten deze telefonisch en/of per motorordonnans aan commandant 22 GB in Duiven; de alarmcentrale in Zevenaar; commandat Groep IJssel Zuid en TBO worden doorgegeven. De post was niet ter verdediging ingericht. Nadat de berichten waren doorgegeven werd de commandopost ontruimd en men aanvaardde de terugtoch om bij Rheden bij de commandopost van 35 R.I. te hergroeperen. Hoewel in eerste instantie de bedoeling was geweest om via Westervoort terug te trekken, zou de bemanning trachten bij Lathum de IJssel te passeren. Bij Lathum werd de staf om 5.05 uur (NL tijd) tot overgave gedwongen.

Meer over Seyffardt:

Tussen kapitein Cornelis Frederik Hendrik Seyffardt en generaal Hendrik Alexander Seyffardt bestond een familieband. De kapitein was een achterneef van de generaal; de overgrootvader van de kapitein was de broer van de grootvader van de generaal. Uit niets is gebleken dat de nazi-sympathie van de generaal ook gold voor de kapitein. Evenmin is duidelijk geworden of de rol van de kapitein mee heeft gespeeld bij de overwegingen van een voormalig soldaat van 22 GB; Jan Verleun bij de moordaanslag op de generaal.

(Deze pagina is nog in bewerking. Derhalve zullen, voor zover noodzakelijk, nog aanvullingen en/of correcties volgen.)