Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Nederlandse troepen
> Algemeen
> Kaderlijst Yssel-Zuid
> Personeelslijst 22 GB e.a. dec 1939

22 G.B.
St.-2-22 G.B.
1e s.-2-22 G.B.
2e s.-2-22 G.B.
3e s.-2-22 G.B.

St.-3-22 G.B.
1e s.-3-22 G.B.
2e s.-3-22 G.B.

1-III-35 R.I.
1e s.-1-III-35 R.I.
2e s.-1-III-35 R.I.

4-III-35 R.I.
St.-4-III-35 R.I.
1e s.-4-III-35 R.I.
2e s.-4-III-35 R.I.
3e s.-4-III-35 R.I.
4e s.-4-III-35 R.I.
5e s.-4-III-35 R.I.
11e Compagnie Pioniers
Zinkschepenversperring 8

 

Sectie Mendell, 2e compagnie, 22e Grensbataljon (3e s.-2-22 G.B.)

Infanterie sectie Mendell, 3-2-22 G.B.

Sectiecommandant
Eerste groep, groepscommandant, schutter, helper, 7 soldaten, 1x Lewis M20


Tweede groep, groepscommandant, schutter, helper, 7 soldaten, 1x Lewis M20Derde groep, groepscommandant, schutter, helper, 7 soldaten, 1x Lewis M20Locatie van sectie Westdijk tijdens gevechten 10 mei 1940.

De 3e sectie onder leiding van reserve 1e luitenant H.A. Mendell bestond organiek uit 1 officier (reserve 1e luitenant H.A. Mendell), 3 onderofficieren en 27 manschappen (totaal 31 militairen). Organieke samenstelling op basis van "Samenstelling van de Koninklijke Landmacht op voet van oorlog" van het Ministerie van Defensie van 26 mei 1933 en het supplement daarbij van 20 maart 1939.

In de praktijk week de sterkte, zeker bij Grensbataljons, nog wel eens af van de organieke sterkte waardoor er op 10 mei 1940 mogelijk minder manschappen aan de sectie verbonden waren. De sectiecommandant was ingekwartierd bij de familie Verhoeven Mariahoeve te Babberich aan de Aerdtseweg 12. hoogstwaarschijnlijk gelegerd te Zevenaar waardoor de groepen in de buurt daarvan zullen zijn geplaatst. Precieze details daaromtrent ontbreken op dit moment.Het is zeer goed mogelijk dat de sectie uit 2 in plaats van drie groepen bestond.Gebruiksvoorwaarden Colofon Copyright 2014-2019 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 14 oktober 2019