1e sectie (Koster) tweede compagnie van het 22e Grensbataljon

Infanterie sectie Koster, 2-22 G.B.

Sectiecommandant
Eerste groep, groepscommandant, schutter, helper, 6 soldaten, 1x Lewis M20


Tweede groep, groepscommandant/schutter, helper, 4 soldaten, 1x Lewis M20Locatie van sectie Koster tijdens gevechten 10 mei 1940.

De 1e sectie onder leiding van reserve 1e luitenant Tjalling Koster bestond hoogstwaarschijnlijk uit 1 officier (reserve 1e luitenant T. Koster), 1 onderofficier en 15 manschappen (totaal 17 militairen). Er lijkt vlak voor 10 mei 1940 een extra militair uit Groessen te zijn toegevoegd aan de sectie. Zie: personele sterkte Didam. Organiek zou de sectie uit drie groepen bestaan, echter zowel Koster als Kaspers gaan uit van twee groepen in Didam. Mogelijk waren er nog enkele militairen van deze sectie bij de versperring 2108. Daarvan maakt van Meerendonk immers melding.

De twee groepen waren ondergebracht in Didam in een barak naast cafe 't Zwijnshoofd. Koster was ingekwartierd in het cafe. De groepen hadden een bewakingstaak in vredestijd. In geval van oorlog werd een groep naar Bomerskolk gestuurd om daar de versperring/vernieling te bewaken. Daar zouden ze de komst van de groep van Kaspers, die in Didam bij de versperring bleef, afwachten en dan samen terugtrekken richting het oversteekpunt bij Bingerden (of Lathum). Zie ook biografie van Sergeant Klaas Kaspers.

Deze sectie was verantwoordelijk voor het tegenhouden van de Duitse overvalploeg voor de bruggen van Westervoort.

Terwijl de overvalploeg met een autobus werd afgevoerd richting Westervoort, reden de pantserwagens van Standarte Der Fuhrer het Lieve Vrouwenplein op tot bij de nog steeds geopende versperring. De sectie werd gevangen genomen, waarbij enkelen op de pantserwagens plaats moesten nemen. De pantserwagens achtervolgden de autobus richting het westen en kwamen bij Bomerskolk voor een vernielde brug te staan. Samen met de autobus keerde men terug naar Didam en werd de sectie afgevoerd naar Duitsland.(Deze pagina is nog in bewerking. Derhalve zullen, voor zover noodzakelijk, nog aanvullingen en/of correcties volgen.)