Staf tweede compagnie van het 22e Grensbataljon

Infanterie compagnie staf 3-19 G.B.

Commandogroep, compagniescommandant, sergeant toegevoegd,
3 ordonnans, 1 tamboer en 1 mitrailleurhersteller M20


Geneeskundige groep, 1 ziekenverzorger, 3 ziekendragersAdministratieve groep, groepscommandant SMA, fourier en facteur


Keukentrein, 1 menagemeester, 1 kok, 2 bijkoks
De commandopost van 3-19 GB was gevestigd in Azewijn. De derde compagnie (3-19GB) stond onder leiding van kapitein J. Slagman. De werkelijke sterkte is gebaseerd op het rapport van Slagman en de gegevens op basis van de krijgegvangenlijsten en bestond hoogstwaarschijnlijk uit 3 officieren (Slagman, Spoon en van Tiel), 5 onderofficieren (SMA Volkers, SMi Westenberg, J. Fluks, J.A. Quint en 13 manschappen (totaal 21 militairen).

De primaire taak van de staf was het doorgeven van informatie. Op de commandopost zouden ingeval van meldingen van grensoverschrijdingen van de genoemde grenswachten deze telefonisch en/of per motorordonnans aan commandant 22 GB in Westervoort; commandant Groep IJssel Zuid en TBO worden doorgegeven. De post was niet ter verdediging ingericht. De commandopost werd met rust gelaten en op 11 mei 1940 rond 11.00 uur gaf Slagman toestemming om in groepjes alsnog te trachten achter de waterlinie te komen.

(Deze pagina is nog in bewerking. Derhalve zullen, voor zover noodzakelijk, nog aanvullingen en/of correcties volgen.)