Vergroting afbeelding

(Door de stip in het midden naar links en rechts te slepen, is de zwart-wit of kleurenfoto meer of minder zichtbaar)

Jan Krassenburg tijdens de opleiding op de heide in het avondlicht.

Hij werd op 24 oktober 1938 dienstplichtig soldaat. Kort daarop begon hij met de kaderopleiding; een militaire opleiding voor onderofficieren. Deze foto toont hem met een groepje medeleerlingen in kersverse uniformen. Krassenburg zit op de foto rechtsvooraan.
Deze foto is opgenomen in het fotoalbum van Jan Krassenburg