Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Personen : Kolonel Johan Dwars

Kolonel Johan Dwars


Kolonel Johan Dwars, Territoriaal Bevelhebber Overijssel

Geboortedatum

27-10-1883

Geboorteplaats:

Kampen

Overlijdensdatum

14-02-1955

Verbonden aan:

Territoriaal Bevelhebber Overijssel

Commandant

TBOUitvoerig persoonlijk verslag van TBO inzake de krijgsverrichtingen betreffende de IJssellinie 1940

Johan Dwars werd geboren op 27 oktober 1883 te Kampen. Hij overleed op 14-02-1955 te Apeldoorn.

Nadat hij de officiersopleiding bij de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda met goed gevolg had afgerond, volgde op 23 september 1907 de aanstelling als 2e luitenant bij de Infanterie bij het 4e Regiment Infanterie waar hij tot op dat moment als sergeant diende.

Op 23 september 1911 bij KB bevorderd tot 1e luitenant bij 10 RI. In november 1911 verplaatste het 10e RI naar Hoorn.

Op 21-4-1913 werd hij als 1e luitenant-adjudant van de 10e RI gedetacheerd bij de werkplaatsen voor draagbare wapenen aan de Hembrug voor het volgen van een cursus voor officier van wapening.

Op 18-11-1913 werd hij als 1e luitenant bij het regiment grenadiers, te Den Haag benoemd tot officier voor speciale diensten en belast met het bevel over het mitrailleurspeloton aldaar.

Op 03-11-1921 slaagde hij voor het examen voor den krijgskundige cursus van de Hogere KrijgsSchool (HKS) in Den Haag.

Op 2-4-1924 volgde de bevordering tot kapitein bij het 22e Regiment infanterie.

Op 1-10-1925 volgde overplaatsting van 22 RI naar 5 RI in Amersfoort / VIIIe infanterie brigade in Amersfoort.

In 1926 opende het Augustus nummer van Mavors met een artikel van kapitein Dwars, over "tegenstoot en tegenaanval". In 1927 werd hij vanuit de staf der infanterie geplaatst bij de Generale Staf met o.a. majoor Reijnders; de latere Opperbevelhebber.

Op 30-8-1932 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau (met de zwaarden).

Op 12-10-1933 stond vermeld dat de kapitein van de Generale Staf, toegevoegd aan de commandant Veldleger met ingang van 1-11-1933 zal worden bevorderd tot majoor. Op 1-11-1933 werd hij als hoofdinstructeur/ commandant van de regimentsschool bij het korps toegevoegd aan het 17e Regiment Infanterie in Venlo.

Op 18-12-1933 werd hij overgeplaatst naar 21 RI in Amersfoort. Binnen een jaar, met ingang van 1-11-1934 verplaatst van 21e RI naar de Generale Staf.

Bevordering tot luitenant-kolonel van de Generale Staf kwam af op 1-11-1936, in de functie van chef staf van de 4e divisie.

Op 1 oktober 1938 werd hij benoemd tot TBO waar hij voor die tijd als chef staf 4e divisie fungeerde. Gelijktijdig volgde de bevordering tot kolonel der infanterie. Zijn hoofdkwartier was gevestigd in Apeldoorn.

Na de gevechten kon hij de stoet met krijgsgevangen observeren voordat zij het viaduct in Westervoort passeerden op weg naar de treinen die hen naar de krijgsgevangenkampen zouden brengen.

Kolonel Dwars was in uniform aanwezig op 30 augustus 1941 bij de onthulling van het monument bij het definitieve graf van de 11 gesneuvelde Nederlandse militairen die bij de gevechten bij Zutphen het leven lieten.

Op 15 mei 1942 ging hij zoals vele beroepsofficieren in Duitse krijgsgevangenschap waar hij tot het einde van de oorlog in het Oflag XIII-B Langwasser, in de buurt van Neurenberg, verbleef. Op 1 mei 1947 werd hij benoemd tot generaal-majoor (titulair).


Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2019 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 2 september 2019