Voorbeeld uniform voor een soldaat motordienst

Voorbeeld uniform voor een soldaat motordienst * illustratie uit Collectie H.G. Beerman (Het Regionaal Archief Dordrecht), gekleurd door Chiel Zilverberg en bewerkt omwille van de uitleg over de verschillende rangen binnen het Nederlandse Leger 1939/1940.

Onderscheidingstekens


Een soldaat droeg geen rangonderscheidingstekens. De biezen op de mouwen waren blauw. De kraag van de veldjas had eveneens een blauwe bies (zie boven). Op de kraag droeg de soldaat motordienst het kenmerkende rode wiel met de zes spaken.

Functies


De soldaat behoorde tot de manschappen. Hij had geen rang. De soldaat motordienst was vaak chauffeur, dan wel motorrijder, soms monteur. De chauffeur en de motorrijder waren in het bezit van een militair rijbewijs.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de soldaat was doorgaans het revolver, soms het pistool en af en toe de karabijn M95.

Uitleg


Het begrip soldaat is in Nederland vermoedelijk geïntroduceerd via het Franse Leger, maar vond haar oorsprong in het Italiaans. De lijfwacht van Constantijn de Grote (4e eeuw na Christus) zijn soldij werd betaald in solidus en werd solidatus genoemd. Daaruit ontstond het Italiaanse soldato en later het Franse soldat. Zowel het begrip soldaat als zijn soldij komen nog voort uit die oorsprong. Soldij is een werkelijk militair begrip in oorsprong, terwijl het ook gebruikelijke 'wedde' voor het loon van de soldaat, een civiele oorspong kende in het Saksisch als vrucht uit een verdrag.