Voorbeeld uniform voor een kapitein motordienst

Foto: Collectie H.G. Beerman (Het Regionaal Archief Dordrecht) *, let op: ingekleurd en bewerkt omwille van de uitleg over de verschillende rangen binnen het Nederlandse Leger 1939/1940, zie origineel. (Beweeg de slider slider op de afbeelding naar links of rechts, om het voorbeeld meer of minder zichtbaar te maken ten opzichte van het origineel)

Onderscheidingstekens


Een kapitein motordienst droeg op de kraag een goudkleurig wiel en drie zilverkleurige sterren. De biezen op de mouwen en de kraag waren blauw. De kraag van de veldjas had eveneens een blauwe bies. Op de veldmuts droeg hij een goudkleurige bies en op de kepie waren de onderste (twee) biezen goudkleurig.

Functies


De kapitein was een subalterne officier, veelal een reserve-officier, in enkele gevallen in 1939/1940 een beroepsofficier. Hij had meestal een functie als compagniescommandant, dan wel was hij verbonden aan een staf.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de kapitein was normaal gesproken het pistool M25.
*Voor het doel van deze site (inzichtelijk maken van de kleuren, de onderscheidingstekens en de draagwijze van de uniformen van de verschillende militairen bij de Nederlandse Krijgsmacht 1939/1940) is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kleuren en de symbolen die passen bij de voorgestelde rang en het betreffende wapen/ dienstvak. Daarbij wordt dus bewust afgeweken van de kleuren en symbolen die passen bij de originele foto teneinde de ongeoefend kijker correct te informeren; zie origineel.