Depot Motordienst


Het depot van de motordienst was het opleidingscentrum voor de motordienst en verzorgde de opleiding voor chauffeurs, monteurs, onderofficierskader en officierskader, met uitzondering van de genie en LVA. Velen volgden hier hun militaire rijopleiding. Daarnaast beheerde men het voertuigenpark van de infanterie, de artillerie en vele andere dienstvakken, met uitzondering van genie en LVA. Het depot was gevestigd in Haarlem in de Ripperdakazerne. Teneinde in geval van nood over voldoende chauffeurs te kunnen beschikking werd op 27 januari 1920 het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst opgericht; VSLK.

Oprichting


Op 12 juli 1915 werd de "Depotafdeling van de Autotreindienst" opgericht in Delft; ook wel als oprichtingsdatum van het KMD gebruikt. Op 20 augustus 1921 en werd het depot omgedoopt tot schoolcompagnie van de motordienst. In september 1922 verhuisde het depot/schoolcompagnie van Delft naar de Ripperdakazerne in Haarlem. Op 1 januari 1936 ging de schoolcompagnie over in het Korps Motordienst, dat eigenlijk als een depot funktioneerde, zie Vredesorganisatie KMD.

1939/1940


Na de algehele mobilisatie van augustus 1939 ging de vredesorganisatie van het Korps Motordienst over naar het depot en daarmee hield het korps defacto op te bestaan. Desalniettemin werd de term Korps Motordienst nog wel gebruikt, vaak ook de term Motordienst. Men kan dus in de gvechtsverslagen tegenkomen dat 3e cie. KMD een taak kreeg. Strikt genomen had men dan de 3e cie.-D.M.d. moeten zeggen maar dat was toen nog niet ingeburgerd.

Mobilisatie


Het depot kreeg op 28 augustus 1939 een enorme klus te verwerken. Zij werd belast met de registratie van al het motordienst-personeel, dus ook die van het Autoregiment, de Autobataljons, de CAAT's en de motorartillerie.

Organisatie mei 1940


In mei 1940 stonden de compagniën onder bevel van de DEV.

Eenheid

Locatie mei 1940

Commandant

Depot Motordienst (D.Md.) , Cdt. luitenant kolonel H. Polis

Staf-DMd.

Haarlem, Ripperda kazerne


1e bataljon DMd.

Haarlem, Ripperda kazerne


1e cie.-I-DMd.


2e cie.-I-DMd.


3e cie.-I-DMd.

Apeldoorn (bij TBO)

kapt. H. Slager

4e cie.-I-DMd.

Den Bosch (Peeldivisie)

kapt. L.W. Haberkorn

5e cie.-I-DMd.


2e bataljon DMd.

Haarlem, Koudenhorn kazerne

maj. J.G.J. van Loo

Herstelploeg

Haarlem


Eenheid

Locatie tot 1939

CommandantNa de meidagen werd het depot ontmanteld en vertrokken vrijwel alle voertuigen richting Duitsland. De archieven van de onderdelen zijn in 1940 ingeleverd bij de regelingsbureaus, die ze op hun beurt weer inleverden bij het weermachtsarchief te Leiden.

Bronnen o.a.:
- Martin Wallast, Militaire transportvoertuigen in Nederland ISBN9061207045
- concept manuscript Geschiedenis van het Autoregiment, F.E. De Nijs Bik