Voorbeeld uniform voor een luitenant 2e klasse motordienst

Foto: Collectie H.G. Beerman (Het Regionaal Archief Dordrecht) *, let op: ingekleurd en bewerkt omwille van de uitleg over de verschillende rangen binnen het Nederlandse Leger 1939/1940, zie origineel. (Beweeg de slider slider op de afbeelding naar links of rechts, om het voorbeeld meer of minder zichtbaar te maken ten opzichte van het origineel)

Onderscheidingstekens


Een officier luitenant 2e klasse motordienst droeg op de kraag een goudkleurig wiel en een enkele zilverkleurige ster. De biezen op de mouwen en de kraag waren blauw. De kraag van de veldjas had eveneens een blauwe bies. Op de veldmuts droeg hij een goudkleurige bies en op de kepie waren de eerste (twee) biezen vanaf de klep gezien goudkleurig.

Functies


De luitenant 2e klasse was een subalterne officier, veelal een reserve-officier, in enkele gevallen in 1939/1940 een beroepsofficier. In de vredesorganisatie had hij vaak een functie als sectiecommandant, dan wel was hij verbonden aan een staf. Bij de gemechaniseerde eenheden fungeerde de luitenant motordienst vaak als technisch opzichter en had hij het beheer over het motormaterieel van die eenheid.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de luitenant 2e klasse was normaal gesproken het pistool M25.
*Voor het doel van deze site (inzichtelijk maken van de kleuren, de onderscheidingstekens en de draagwijze van de uniformen van de verschillende militairen bij de Nederlandse Krijgsmacht 1939/1940) is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kleuren en de symbolen die passen bij de voorgestelde rang en het betreffende wapen/ dienstvak. Daarbij wordt dus bewust afgeweken van de kleuren en symbolen die passen bij de originele foto teneinde de ongeoefend kijker correct te informeren; zie origineel.