Regiment Jagers


Het Regiment Jagers was gelegerd in en rondom Naaldwijk, zie onder.

1939/1940


Het eerste bataljon kreeg in de ochtend van 10 mei 1940 opdracht om de duitse parachutisten op en rond Ockenburg te bestrijden. Zij trokken vanuit Monster door het duingebied en de bossen naar het vliegveld waarbij 25 man sneuvelden. Daardoor maakten de Jagers het mede mogelijk dat het eerste bataljon van de Grenadiers het vliegveld kon heroveren. Meer over de herovering van het vliegveld Ockenburg.

Het tweede bataljon ontving in de ochtend opdracht om naar Rotterdam op te trekken. Op aandringen van de regimentsommandant lkol. H.D. Scherpenhuijzen bleef het bataljon toch in Naaldwijk om de parachutisten in de omgeving te bestrijden; daarbij sneuvelden 7 man. In de avond van 10 mei vertrok II-R.J. naar Hoek van Holland.

Het derde bataljon verdedigde het vliegveld Waalhaven waarbij 30 man sneuvelden. In totaal sneuvelden bij de gevechtshandelingen van het Regiment Jagers 73 man.

Organisatie


Organiek had het Regiment Jagers in 1939/1940 dezelfde sterke en samenstelling als die van een normaal infanterieregiment. Elk bataljon had een eigen Mitrailleurcompagnie. In plaats van eigen vuurondersteuning in de vorm van mortieren, pantserafweergeschut en 6-veld, waren aan het regiment de 48e Compagnie Mortieren, de 48e Compagnie Pag. en de 48e Batterij 6 veld toegevoegd. Een deel was waarschijnlijk afkomstig uit het eigen depot, deels waren het waarschijnlijk reguliere infanterietroepen en de 6-veld uiteraard artilleristen.

Een regiment Jagers was, net als een regulier infanterie regiment, onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+staf),

Elke groep (10-11 man) beschikte over een lichte mitrailleur, de compagniën bestond uit vier sectiën, de bataljons uit drie compagniën en een zware mitrailleur compagnie (zie schema in rechterkolom).

Hieronder een kaderlijst van het regiment:

Regiment Jagers, Cdt. lkol. H.D. Scherpenhuijzen

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

Staf (St.-RJ)

Naaldwijk


1e bataljon (I-RJ)

res.maj. M. Oosters

Monster


1e cie (1-I-RJ)

kapt. E.L. van Swieten2e cie (2-I-RJ)

kapt. A. Hartman3e cie (3-I-RJ)

1e lt. N.P.P.J. Roorda van EysingaMC-I-RJ

kapt. F. Houbink2e bataljon (II-RJ)

maj. jhr. W. van Wijk

's Gravenzande


1e cie (1-II-RJ)

kapt. D. A. J. Boks2e cie (2-II-RJ)

kapt. D. J. Karres3e cie (3-II-RJ)

kapt. I. BarendsMC-II-RJ

kapt. J. Wieringa3e bataljon (III-RJ)

maj. A.J.R. de Vos

Waalhaven

Bewaking vliegveld

1e cie (1-III-RJ)

1e lt. P.A. Dijkma2e cie (2-III-RJ)

kapt. W.H. Lohbeck3e cie (3-III-RJ)

kapt. J.W. HeemskerkMC-III-RJ

kapt. J. van de Wal48. Cie PAG

kapt. A.A. Schuuring


Pantserafweergeschut

48. Cie Mtr

1e lt. J. W. Harmsen


Mortieren

48. Bat6Veld

res. 1e lt. mr. P.M.B. ter Bosch


Artillerie 6-veld geschut

Korpstrein


Bevoorrading