Grenscompagnie Jagers


Het Grenscompagnie Jagers was gelegerd in Den Haag.

De reserve grenscompagnie Jagers was organisatorisch gelijk aan een regulier infanterie grenscompagnie (zie organieke sterkte in rechterkolom), onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen).

Hieronder een kaderlijst van de Grenscompagnie Jagers:

Grenscompagnie Grenadiers, Cdt. reserve kapitein C. Kloos

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

1e sectie
(1-Res.GC Jag.)

res. 1e lt. H.G.A. Brouwers


2e sectie
(2-Res.GC Jag.)

res. 1e lt. J.A. Sillevis


3e sectie
(3-Res.GC Jag.)

vaandrig ... Schild


* de indeling van de sectiën is tot nog toe onbekend, schatting is gebaseerd op anciënniteit