Depot bataljon Jagers


Het Depot bataljon was het opleidingscentrum voor de Jagers; de dienstplichtigen volgden daar hun zogenaamde "eerste oefening".

1939/1940Luchtfoto van Kamp Waalsdorp op de Waalsdorpervlakte. Foto: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Het Depot bataljon Jagers was gelegerd in kamp Waalsdorp en ressorteerde onder Depotbrigade I. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 rond 4.00 uur werd het kamp door de Luftwaffe gebombardeerd, daarbij sneuvelden 12 man, vrijwel allen van het depotbataljon Jagers.

De lichting 40-II die op 5 februari 1940 vervroegd was opgekomen en de buitengewoon dienstplichtige lichtingen 1938 en 1939 die in april 1940 waren opgekomen waren in depot, ze hadden niet meer dan een summiere infanterieopleiding genoten of zaten daar nog middenin. ( meer...)
De depottroepen werden in de meidagen ingezet bij de bestrijding van de Duitse parachusten en voor bewakingsdiensten.

Organisatie


De bevelstructuur van het depotbataljon was gelijk aan die bij een Infanterie bataljon. Het Dep. Bat. bestond uit een staf en zeven compagniën, waarvan vier tirailleur-compagnieën, twee specialisten-compagnieën en een subsistentencompagnie.

Een compagnie was in principe, net als elk regulier infanterie regiment, onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man); de groepen fungeerden als klassen
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf).

Hieronder de kaderlijst van het depot bataljon Jagers mei 1940:

Depotbataljon Jagers, Cdt. kapt. M.D. Bremmer

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

Staf (St.-Dep.bat. Jag.)


1e compagnie
(1-Dep.bat. Jag.)

res. kapt. P. Tazelaar


2e compagnie
(2-Dep.bat. Jag.)

kapt. A. Grote


3e compagnie
(3-Dep.bat. Jag.)

res. kapt. A. van Ditmarsch


4e compagnie
(4-Dep.bat. Jag.)

res. kapt. W.J. Berends

5e compagnie
(5-Dep.bat. Jag.)

res. kapt. P.A.H. Bensma

specialisten-compagnie

6e compagnie
(6-Dep.bat. Jag.)

res. kapt. P. Th. Grootjans

specialisten-compagnie

7e compagnie
(7-Dep.bat. Jag.)

res. kapt. J.G. Schumacher

substituten-compagnie