KEPIE M28 GRIJSGROEN MANSCHAPPEN (JAGERS)A. Een grijsgroene kepie model 1928 van een Jager of een korporaal Jagers met garnituur die terug te voeren valt op de traditie en voorschriften. (zie overzicht kepie algemeen) De groene biezen waren typerend voor de kepie van de Jagers.

B. De jachthoorn tussen de twee onderste biezen, boven de stormband als kenmerk voor de Jagers. De fournituren maakten het voor het getrainde oog direct duidelijk dat men te maken had met een manschap van de Jagers.C. Zijaanzicht van de kepie waarbij de uniforme knoop met klimmende heraldische leeuw de stormband op de rand van de kepie vastklemt. De achterzijde van de kepie volgt de vorm van een gemiddeld hoofd hetgeen de pasvorm bevorderde.

D. Zijaanzicht andere zijde. Op de strormband zat een passant waaronder het laatste deel van de band kon worden vastgezet.
E. Achterzijde met de twee groene biezen.

F. Detail van de knoop op stormband aan de zijkant van de kepie op het punt waar een uiteinde van de klep vastzit op de hoed. Vanuit dit gezichtpunt is de zweetband aan de binnenzijde en de onderzijde van de klep goed zichtbaar.G. Deze kepie werd vervaardigd door kleermaker H.W. Blomjous, Denneweg 75-77 Den Haag met de voor zijn werk typerende rode binnenvoering. Aan de binnenzijde lijkt de naam van H. Bos, de voormalig eigenaar van de kepie te zijn geschreven.

H. Van H.W. Blomjous is bekend dat hem door het Koninklijk Huis een aantal opdrachten werden verleend waaronder een speciaal binnenwerk met konijnenbont voering voor de stalen helm van hare majesteit Koningin Wilhelmina die zij (bij zich) droeg bij haar overtocht naar Engeland.

Fotogallerij(klik op foto om te vergroten)


A.


B.


C.


D.


E.


F.


G.


H. foto: NMM Soesterberg


De foto's in deze kolom met de aanduiding foto zijn eigendom van degene die in achter de dubbele punt staat genoemd. Buiten de door hen gestelde voorwaarden of zonder uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende is het gebuik van deze afbeelingen niet toegestaan. All photographs with foto: are property of that person or organisation and are not to be reproduced or used by others without permission of the owner.