Voorbeeld uniform voor een luitenant 1e klasse Jagers

Foto: Collectie H.G. Beerman (Het Regionaal Archief Dordrecht) *, let op: ingekleurd en bewerkt omwille van de uitleg over de verschillende rangen binnen het Nederlandse Leger 1939/1940, zie origineel. (Beweeg de slider slider op de afbeelding naar links of rechts, om het voorbeeld meer of minder zichtbaar te maken ten opzichte van het origineel)

Onderscheidingstekens


Een luitenant 1e klasse droeg twee zilverkleurige sterren op de kraag. De biezen op de mouwen waren groen. De kraag van de veldjas had eveneens een groene bies. Op de veldmuts droeg hij een goudkleurige bies en op de kepie was de onderste (twee) biezen goudkleurig. Op de veldmuts droeg hij een goudkleurige bies.

Functies


De luitenant 1e klasse was een subalterne officier. Bij de Jagers was een luitenant 1e klasse in de meidagen 1940 en/of kort daarvoor veelal sectiecommandant. Hij voerde dan het bevel over ongeveer 30-34 manschappen en onderofficieren. Soms was hij adjudant van de compagniescommandant, soms had hij een functie bij de staf van het bataljon of een hoger echelon. In enkele gevallen was hij zelf compagniescommandant.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de luitenant 1e klasse was doorgaans het pistool M25.
*Voor het doel van deze site (inzichtelijk maken van de kleuren, de onderscheidingstekens en de draagwijze van de uniformen van de verschillende militairen bij de Nederlandse Krijgsmacht 1939/1940) is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kleuren en de symbolen die passen bij de voorgestelde rang en het betreffende wapen/ dienstvak. Daarbij wordt dus bewust afgeweken van de kleuren en symbolen die passen bij de originele foto teneinde de ongeoefend kijker correct te informeren; zie origineel.