Overzicht Infanterie Grenscompagniën


Op 7 april 1939 werden de grenstroepen in staat van paraatheid gebracht, naast de Grensbataljons, waren dat ook de Grenscompagniën.

Vanuit de depotbataljons 1-22 en de Grenadiers en Jagers werden de grenscompagniën geformeerd waarbij elk grenscompagnie het nummer/ de naam kreeg van het depot. De Reserve Grenscompagnie Grenadiers (Res. G.C.Gr.) uit het Depotbataljon Grenadiers, de Reserve Grenscompagnie Jagers (Res. G.C.J.) uit het Depotbataljon Jagers, de 1e Grenscompagnie uit het 1e Depotbataljon, etc. tot de 45e grenscompagnie. (zie tabel)

De bevelstructuur van het grenscompagnie was gelijk aan die bij een Infanterie compagnie.

Overzicht infanterie grenscompagniën in tabel


Grens Compagnie

Depot

Commando

Locatie 10-5-1940

Res. Grens Cie. Grenadiers

Dep. Bat. Grenadiers

C.-W.Fr.Vg.H.

Paleis "Het Huis ten Bosch"

Res. Grens Cie. Jagers

Dep. Bat. Jagers

C.-W.Fr.Vg.H.

Kijkduin en Ter Heijde

1e Res. G.C.

1e Dep. Bat.

T.B.F.

Groep Assen, diverse locaties

2e Res. G.C.

2e Dep. Bat.

Vak 13e GB

Zuidvak, westrand Maastricht

4e Res. G.C.

4e Dep. Bat.

Groep Leiden

Noordwijk aan Zee

5e Res. G.C.

5e Dep. Bat.

Vak 13e GB

Zuidvak, westrand Maastricht

6e Res. G.C.

6e Dep. Bat.

T.B.Z.L.

Noordvak, Roosteren

9e Res. G.C.

7e Dep. Bat.

C.-Stg.Hd.

Wonstelling

10e Res. G.C.

8e Dep. Bat.

Groep Alkmaar

Bergen aan Zee

12e Res. G.C.

9e Dep. Bat.

T.B.O.

Groep IJssel-Noord, Oost van de IJssel

10e Res. G.C.

10e Dep. Bat.

C.-W.Fr.Vg.H.

Positie Ijmuiden, omgeving Ijmuiden e.o.

12e Res. G.C.

12e Dep. Bat.

T.B.F.

Groep Groningen, Vak II-36 R.I., omgeving Delfzijl

14e Res. G.C.

14e Dep. Bat.

C.Z. (Zeeland)

Grensbewaking west Zeeuws-Vlaanderen

15e Res. G.C.

15e Dep. Bat.

Positie Hoek van Holland

Omgeving Nieuwe Waterweg

21e Res. G.C.

21e Dep. Bat.

Van 21 G.B.

Kop van Noord-Holland

34e Res. G.C.

10e Dep. Bat.

Groep Haarlem

Wijk aan Zee, Bloemendaal en Zandvoort

38e Res. G.C.

14e Dep. Bat.

C.Z. (Zeeland)

Grensbewaking oost Zeeuws-Vlaanderen

39e Res. G.C.

15e Dep. Bat.

Groep Spui

Vak Hellevoetsluis

45e Res. G.C.

21e Dep. Bat.

C.-Stg.Hd.

Kop van Noord-Holland, stellingreserve

Grens Compagnie

Depot

Commando

Locatie 10-5-1940