Overzicht Infanterie eenheden; Stamregimenten


Gevechtseenheden:
- Legerkorps = 2 divisies van 3 regimenten = 6 regimenten (plusminus 25.000 man)
- Divisie = 3 regimenten (plusminus 10.000 man)
- Brigade = 2 regimenten (plusminus 6.000 man)
- Regiment (plusminus 2.500 man)

Extra:
- Grensbataljon (plusminus 450-500 man)
- Grenscompagnie (plusminus 160 man)
- Bewakingsbataljon (plusminus 450-500 man)
- Compagnie bewakingstroepen (plusminus 160 man)

Overzicht infanterie eenheden


De kern van de Landmacht bestond in 1939/1940 uit vier Legerkorpsen (LK). Het eerste LK lag in het westen (Noord- en Zuid Holland), het tweede LK vormde het zuidelijke deel van de Grebbelinie, het derde LK lag in Noord-Brabant en het vierde LK vormde het noordelijke deel van de Grebbelinie. Het eerste Legerkorps bestond uit de eerste en derde Divisie. Het tweede Legerkorps bestond uit de tweede en de vierde Divisie. Het derde Legerkorps bestond uit de vijfde en de zesde Divisie. Het vierde Legerkorps bestond uit de zevende en de achtste Divisie.

Daarnaast waren er nog een lichte Divisie, vier Brigaden (A,B,C en G), 25 grensbataljons, 17 grenscompagnieën en zeven Bewakingscompagnieën en een bataljon bewakingstroepen.

Het Nederlandse Leger bestond voor het overgrote deel uit dienstplichtigen.
Elke lichting verliet ook weer het depot, voor februari 1938 ging men met groot verlof, daarna bleef men in Nederlandse militaire dienst tot en met de meidagen van 1940.

De belangrijkste soorten infanterie eenheden waren in 1939/1940 regimenten, depotbataljons en grensbataljons. Van deze drie soorten zijn overzichten beschikbaar via de respectievelijke links in deze alinea.

Deze drie soorten eenheden hadden een duidelijk omschreven onderlinge verhouding. De oorsprong van het regiment infanterie gaat terug naar 1841. Elk stamregiment had een eigen depotbataljon, die als opleidingscentra fungeerden voor de regimenten. De grensbataljons werden begin 1938 geformeerd uit de infanteristen die de infanterie opleiding hadden afgerond bij de depot bataljons.

Bewakingstroepen


Verder waren er bewakingstroepen. Op 9 April 1940 werden de militairen die op dat moment in depot zaten, verdeeld over vier piketten onder commando van een officier. Elk piket bestond uit twee geweergroepen en twee lichte miltrailleurgroepen. Voor het vervoer van de piketten naar bedreigde plaatsen waren de ménage-auto's beschikbaar.

Deze uit de depots samengestelde detachementen werden Depot Compagnie Bewakingstroepen, kortweg Dep. C.B.T., die ingezet werden bij treinstations en andere strategische punten.

Overzicht Stamregimenten


Stamregiment

Garnizoenstad

Depot

1940 onder commando:

Locatie

Reserve Regiment

Grenadiers

Den Haag

Dep.Bat. Grenadiers

1e Divisies

West-Nederland

23 RI

Jagers

Den Haag

Dep.Bat. Jagers

1e Divisie

West-Nederland

24 RI

1 RI

Assen

1 Dep.Bat.

3e Divisie

West-Nederland

25 RI

2 RI

Venlo

2 Dep.Bat.

5e Divisie

Noord-Brabant

26 RI

3 RI

Bergen op Zoom

3 Dep.Bat.

6e Divisie

Noord-Brabant

27 RI

4 RI

Leiden

4 Dep.Bat.

1e Divisie

West-Nederland

28 RI

5 RI

Amersfoort

5 Dep.Bat.

8e Divisie

Grebbelinie Noord

29 RI

6 RI

Breda

6 Dep.Bat.

6e Divisie

Noord-Brabant

30 RI

7 RI

Harderwijk

7 Dep.Bat.

7e Divisie

Grebbelinie Noord

31 RI

8 RI

Arnhem

8 Dep.Bat.

4e Divisie

Grebbelinie Zuid

32 RI

9 RI

Assen

9 Dep.Bat.

3e Divisie

West-Nederland

33 RI

10 RI

Ede

10 Dep.Bat.

2e Divisie

Grebbelinie Zuid

34 RI

11 RI

Nijmegen

11 Dep.Bat.

4e Divisie
reserve II LK

Grebbelinie Zuid

35 RI

12 RI

Groningen

12 Dep.Bat.

3e Divisie

West-Nederland

36 RI

13 RI

Maastricht

13 Dep.Bat.

5e Divisie

Noord-Brabant

37 RI

14 RI

Bergen op Zoom

14 Dep.Bat.

6e Divisie

Noord-Brabant

38 RI

15 RI

Grave

15 Dep.Bat.

2e Divisie

Grebbelinie Zuid

39 RI

16 RI

Laren

16 Dep.Bat.

8e Divisie

Grebbelinie Noord

40 RI

17 RI

Roermond

17 Dep.Bat.

5e Divisie

Noord-Brabant

41 RI

18 RI

Ermelo

18 Dep.Bat.

7e Divisie

Grebbelinie Noord

42 RI

19 RI

Arnhem

19 Dep.Bat.

4e Divisie

Grebbelinie Zuid

43 RI

20 RI

Harderwijk

20 Dep.Bat.

7e Divisie
reserve IVe LK

Soesterberg e.o.

44 RI

21 RI

Amersfoort

21 Dep.Bat.

8e Divisie

Grebbelinie Noord

45 RI

22 RI

Ede

22 Dep.Bat.

2e Divisie

Grebbelinie Zuid

46 RI

Regiment

Garnizoenstad

Depot

1940 onder commando:

Locatie

Reserve Regiment
Overzicht afstamming van Nederlandse infanterie regimenten 1939/1940.

1 2 3 4 5 6 7 8 Grenadiers Jagers
12 13 14 15 16 17 10 19 23 24
25 26 27 28 29 30 18 32
36 (12) 37 (13) 38 (14) 39 (15) 40 (16) 41 (17) 21 (7) 43 (19)
9 11 31 (7)
33 (9) 22 34 (10)
20 (9) 35 (11) 42 (18)
44 (20) 46 (22) 45 (21)


Zie ook: Oorsprong Infanterie Regimenten (www.grebbeberg.nl)