Lichte mitrailleurgroep (10 man)Globale organisatie infanterie (algemeen)


- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+MC+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+PAG+Mtr+6-veld+staf),
- Divisie (plusminus 10.000 man = 3 regimenten+staf+ondersteuning) en
- Legerkorps (plusminus 25.000 man = 2 divisies+staf+ondersteuning).
Infanterie lichte mitrailleur groep

Sectie met lichte mitrailleurgroep op de voorgrond

De lichte mitrailleurgroep kan gezien worden als de bouwsteen waarop een infanterie regiment was gebouwd, althans in ieder geval van de regimenten met nummers 1-22. Drie bouwstenen vormden een sectie, 12 bouwstenen een compagnie, 36 bouwstenen een bataljon en 108 bouwstenen een regiment. Voor het idee kon een regiment dus een verdedigingsmuur opzetten van 108 lichte mitrailleurs.

De gewenste personele bezetting van een lichte mitrailleurgroep was als volgt:

Groepscommandant: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met geweer, 60 patronen in bloktas en een mitrailleurpatronentas voor de lichte mitrailleur.

Plaatsvervangend groepscommandant: Meestal een korporaal, soms een soldaat. Soms was hij ook schutter van de lichte mitrailler. Bewapend met geweer en 60 patronen in patroontas groot en een mitrailleurpatronentas voor de lichte mitrailleur.

Schutter lichte mitrailleur: Meestal een korporaal, soms een soldaat. Soms was hij ook plaatsvervangend groepscommandant. Bewapend met lichte mitrailleur M20, een pistool M25 en een patronentasje met magazijn voor het pistool.

Helper lichte mitrailleur: Meestal een soldaat, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25 en een patronentasje met magazijn voor het pistool. Hij droeg de reserveloop en de onderhoudsset met reserveonderdelen voor de mitrailleur.

Zeven tirailleurs: Meestal een soldaat. Bewapend met geweer, 60 patronen in de patroontas groot en een mitrailleurpatronentas voor de lichte mitrailleur.