44e Regiment Infanterie


Het vredesregiment van het 44e RI was het 20e RI en had Harderwijk als garnizoensplaats. Daar kwamen de dienstplichtigen tot 1939 op voor de eerste oefening. De meeste militairen van 44 RI kwamen dus uit Harderwijk en omgeving. In Harderwijk was tot 1939 ook het depot (20e depotbataljon) gevestigd. Na de mobilisatie verplaatste men het depot naar Laren (NH).

Op 28 augustus 1939 werden de jongere lichtingen tussen 1924 en 1939 opgeroepen in Harderwijk bij het (her) opgerichtte oorlogsregiment van 44 RI. Zij vertrokken naar de Betuwe. Het 44e Regiment Infanterie was gelegerd langs het zuidelijk deel van de Betuwestelling. Het 44e was onderdeel van het Veldleger en behoorde tot de Brigade A. Over de gevechtshandelingen bij 44 R.I. vindt u hier meer.

1939/1940


Het eerste bataljon was gelegerd langs de Betuwestelling tussen Ochten en Kesteren. Meer over het eerste bataljon vind u hier.

Het tweede bataljon was gelegerd langs de Betuwestelling rondom Ochten. Meer over het tweede bataljon vind u hier.

Het derde bataljon was gelegerd langs de Betuwestelling bij IJzendoorn. Meer over het derde bataljon vind u hier.

Organisatie


Organiek had het 44e Regiment Infanterie in 1939/1940 de gewenste sterke en samenstelling van een infanterieregiment. Het behoorde tot de "hogere nummers". Elk bataljon had een eigen Mitrailleurcompagnie. Het regiment had eigen vuurondersteuning in de vorm van mortieren, pantserafweergeschut en 6-veld; de 44e Mortiercompagnie, de 44e Pantserafweercompagnie en de 44e batterij 6-veld.

Een regiment infanterie was onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+staf),

Elke groep (10-11 man) beschikte over een lichte mitrailleur, de compagniën bestond uit vier sectiën, de bataljons uit drie compagniën en een zware mitrailleur compagnie (zie schema in rechterkolom).

Hieronder een kaderlijst van het regiment:

44e Regiment Infanterie , Cdt. res. lkol. G.D.E.J. Hotz

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

Staf (St.-44 RI)

res. kapt. A. Tolsma

IJzendoorn


1e bataljon (I-44 RI)

res. maj. J.W. Merkestein

Kesteren


1e cie (1-I-44 RI)

kapt. J.C. Horsman

Ochten/Kesteren


2e cie (2-I-44 RI)

kapt. R.A. Burgemeister

Ochten/Kesteren


3e cie (3-I-44 RI)

res. kapt. L.W. Pijl

Ochten/Kesteren

MC-I-44 RI

res. kapt. M.P. Roos

Ochten/Kesteren


2e bataljon (II-44 RI)

maj. A.J. Mots

Ochten


1e cie (1-II-44 RI)

res. kapt. H. de Leede

Ochten

2e cie (2-II-44 RI)

res. kapt. G. Kruimer

Ochten


3e cie (3-II-44 RI)

res. kapt. H.J. Dirksen

Ochten


MC-II-44 RI

res. kapt. J. Hazenberg

Ochten


3e bataljon (III-44 RI)

maj. J.W.F. Bakhuis

IJzendoorn

1e cie (1-III-44 RI)

res. kapt. dr H. Turkstra

IJzendoorn


2e cie (2-III-44 RI)

res. kapt. P.H. Zuurendonk

IJzendoorn


3e cie (3-III-44 RI)

res. kapt. P. Stomphorst

IJzendoorn


MC-III-44 RI

res. kapt. D. van Hoogstraten

IJzendoorn


44. Cie PAG


Pantserafweergeschut

44. Cie Mtr


Mortieren

44. Bat6Veld


Artillerie 6-veld geschut

Korpstrein


BevoorradingTraditie 44e Regiment Infanterie


De traditie van het 44e is relatief kort. Het regiment werd opgericht op 28 augustus 1939 bij mobilisatie van het Nederlandse Leger en kwam voort uit het 20e Regiment Infanterie. Het eerste bataljon ging na 1940 over in het 26e Bataljon Infanterie, het tweede bataljon ging over in het 27e Bataljon Infanterie en het derde bataljon ging over in het 28e Bataljon Infanterie. De traditie van het 44e werd vanaf 1-7-1950 voortgezet door het Regiment Infanterie "Johan Willem Friso".