24 Regiment Infanterie (Jagers)


Het 24 Regiment Infanterie (Jagers) was gelegerd in het land van Maas en Waal rondom Druten. Het 24e was onderdeel van Brigade B en bezetten in de ochtend van 10 mei 1940 de Maas en Waalstelling.

1939/1940


Het eerste bataljon ondernam in de nacht van 12 op 13 mei een tegenaanval op de Grebbeberg over het viaduct. Deze tegenaanval was gedoemd te mislukken, de troep raakte in het donker op onbekend bebost terrein met veel obstakels al snel uit verband. Bovendien lanceerde de SS een aanval via de Grebbeweg waarbij zij stuitten op delen van I-24 R.I. Al met al eindigde de tegenstoot van de Jagers definitief met de overrompeling van de stoplijn in de loop van de ochtend van de 13e mei. Velen werden daarbij krijgsgevangen gemaakt, enigen konden vluchten, velen raakten gewond en 33 man sneuvelden. Meer over dit bataljon op de Grebbeberg.

Het tweede bataljon sloot zich aan bij de tegenaanval met delen van 20 en 29 RI vanuit Veenendaal over Achterberg richting de Grebbeberg. Velen daarvan werden krijgsgevangen gemaakt, enigen konden vluchten, enigen raakten gewond en 17 man sneuvelden.

Het derde bataljon bleef in Rhenen achter de grendelstelling in reserve.

Organisatie


Organiek had het 24 Regiment Infanterie (Jagers) in 1939/1940 dezelfde sterke en samenstelling als die van een normaal infanterieregiment. Elk bataljon had een eigen Mitrailleurcompagnie. In plaats van eigen vuurondersteuning in de vorm van mortieren, pantserafweergeschut en 6-veld, waren aan het regiment de 48e Compagnie Mortieren, de 48e Compagnie Pag. en de 48e Batterij 6 veld toegevoegd. Een deel was waarschijnlijk afkomstig uit het eigen depot, deels waren het waarschijnlijk reguliere infanterietroepen en de 6-veld uiteraard artilleristen.

Een regiment Jagers was, net als een regulier infanterie regiment, onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+staf),

Elke groep (10-11 man) beschikte over een lichte mitrailleur, de compagniën bestond uit vier sectiën, de bataljons uit drie compagniën en een zware mitrailleur compagnie (zie schema in rechterkolom).

Hieronder een kaderlijst van het regiment:

24 Regiment Infanterie (Jagers), wnd. Cdt. lkol. J. Smit

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

Staf (St.-RJ)

M.J.H.S. Rompen

Druten


1e bataljon (I-24 RI)

kapt. P.H. Bückert


1e cie (1-I-24 RI)

kapt. J.H.W.J. van Weezel Errens2e cie (2-I-24 RI)

kapt. J.J. van Heijst3e cie (3-I-24 RI)

kapt. G.H. NikkelsMC-I-24 RI

kapt. P. Stroomberg2e bataljon (II-24 RI)

kapt. C. Hess


1e cie (1-II-24 RI)

kapt. A.C. Bartels2e cie (2-II-24 RI)

1e lt. F.J.T. Noorbergen3e cie (3-II-24 RI)

kapt. P.J.C. DijsMC-II-24 RI

kapt. J. Westerduin3e bataljon (III-24 RI)

maj. J. de Kruyff

1e cie (1-III-24 RI)

kapt. dr H. Scherpbier2e cie (2-III-24 RI)

kapt. A. Buining3e cie (3-III-24 RI)

kapt. W.L.H. van HarreveltMC-III-24 RI

kapt. P.J. Tjerks24. Cie PAG

kapt. J.W. van Delden


Pantserafweergeschut

24. Cie Mtr

res.kapt. P. Krijnen


Mortieren

24. Bat6Veld

1e lt. J.A.N. van den Brandhof


Artillerie 6-veld geschut

Korpstrein


Bevoorrading