23e Regiment Infanterie (23 R.I.)


Het 23e Regiment Infanterie was het reserve regiment van de Grenadiers waarin de oudere lichtingen dienstplichtigen waren opgenomen. 23 RI was onderdeel van de groep Merwede die op haar beurt onderdeel was van het Oostfront Vesting Holland. Het hoofdkwartier van 23 RI was in Arkel nabij Gorinchem.

Organisatie


Organiek was de indeling van het 23e Regiment Infanterie (1 RI) in 1939/1940 zoals die van elk infanterieregiment. Het behoorde tot de zogenaamde hoge nummers (23-46). Het regiment bestond uit ongeveer 2.500 man, de werkelijke sterkte week waarschijnlijk af van de organieke, in zoverre dat er waarschijnlijk minder militairen waren ingedeeld dan de bedoeling was, hoeveel is niet geheel duidelijk.

Elk bataljon had een eigen Mitrailleurcompagnie; 12 zware mitrailleurs. Het regiment had eigen vuurondersteuning in de vorm van 6 stukken mortieren, 9 stukken pantserafweergeschut en 4 stukken 6-veld; 1e cie. Mtr; 1e cie. PAG en 1e bat. 6-veld.

De indeling was als volgt:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+staf),

Elke groep (10-11 man) beschikte over een lichte mitrailleur, de compagniën bestond uit vier sectiën, de bataljons uit drie compagniën en een zware mitrailleur compagnie (zie schema in rechterkolom).

Hieronder een kaderlijst van het regiment:

23e Regiment Infanterie (23 R.I.) , Cdt. reserve luitenant kolonel W.A.C. van Dam

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

Staf (St.-23 R.I.)

Stafkwartier

1e bataljon (I-23 R.I.)

res. maj. D.K. Schrek

Arkel


1e cie (1-I-23 R.I.)

res. 1e lt. H.J.P.A Geijsen2e cie (2-I-23 R.I.)

res. 1e lt. M. Ankersmit3e cie (3-I-23 R.I.)

res. kapt. J.J.A. DankelmanMC-I-23 R.I.

res. kapt. K. Leendertz2e bataljon (II-23 R.I.)

maj. N.J. Tielrooy

Sleeuwijk


1e cie (1-II-23 R.I.)

res. 1e lt. E.N.C. Brantjes


2e cie (2-II-23 R.I.)

res. kapt. C. Collard3e cie (3-II-23 R.I.)

res. 1e lt. jhr. mr. A.F. de Savornin LohmanMC-II-23 R.I.

res. kapt. H.W.J.J. van Deventer3e bataljon (III-23 R.I.)

maj. J. Meijer

Leerdam

1e cie (1-III-23 R.I.)

res. kapt. A.G. van Deth2e cie (2-III-1 R.I.)

res. kapt. A.L. van Heugten3e cie (3-III-1 R.I.)

res. 1e lt. mr. L.J. van der MaesenMC-III-1 R.I.

res. 1e lt. J.T. Meijer1. Cie PAG

onbekend


Pantserafweergeschut

1. Cie Mtr

res. kapt. W.A.M. Lautenslager


Mortieren

1. Bat. 6Veld

res. 1e lt. J.J.B.J. Bouvy


Artillerie 6-veld geschut

Korpstrein

res. 2e lt. B.A. Tönis


Bevoorrading