1e Regiment Infanterie (1 R.I.)


Het vredesregiment van het 1e RI had Assen als garnizoensplaats. Daar kwamen de dienstplichtigen tot 1939 op voor de eerste oefening, in Assen was tot 1939 ook het depot gevestigd. Na de mobilisatie verplaatste men het depot naar Bergen (NH). Op 28 augustus 1939 werden de jongere lichtingen tussen 1924 en 1939 opgeroepen in het oorlogsregiment 1 RI.

1939/1940


Het 1e Regiment Infanterie was gedurende de mobilisatie en de oorlogsdagen onderdeel van de 3e Divisie die op haar beurt onderdeel was van het Ie Legerkorps. Het hoofdkwartier van 1 RI was in Lisse.

(I-1 R.I.) Het 1e bataljon van het 1e Regiment Infanterie was op 10 mei 1940 gelegerd in de buurt van Lisse. Zij kregen opdracht om naar Rijnsburg te verplaatsen met gevorderde auto's. Vervolgens kreeg de commandant rond 11.00 uur 10 mei 1940 bevel om de vijandelijke troepen bij Wassenaar en Maaldrift te verdrijven. Het bataljon moest de opmars van het 1e R.I. dekken. De opdracht was om met een sectie PAG door via Katwijk, de Mient, Oostdorp naar Wassenaar te marcheren en de Duitse troepen te breken die op en romdom Valkenburg lagen.
Nadat de weerstand was gebroken op en rondom Valkenburg zou I-1 R.I. over den Deyl opmarcheren naar Den Haag; het Haagse Bos.
De uitvoering was dat I-1 R.I. de gehele dag de Duitsers heeft bestreden in Rijnsburg en Oegstgeest, met name rondom de brug over de Oude Rijn (Sandtlaan) en langs de Valkenburgerweg. Bij de diverse gevechten sneuvelden 10 man.
In de avond (ongeveer vanaf 21.30 uur) van 10 mei 1940 trok I-1 R.I. via Katwijk, westelijk van het vliegpark Valkenburg (waarschijnlijk door of vlak langs de duinen) langs de Wassenaarseweg richting Oostdorp via de Wassenaarseslag.
In de nacht rustte het bataljon rondom de Wassenaarseslag 11 in de duinen. Bij dagenraad (ongeveer 4.30 uur) werd het bataljon overvallen en sneuvelden 28 man waaronder commandant la Roi, een groot deel werd krijgsgevangen genomen, een klein deel kon ontkomen en wist zich bij de rest van het bataljon voegen.
(II-1 R.I.) De commandopost van het 2e bataljon was in Lisse. De 1e cie (1-II-1 R.I.) was belast met de bewaking van vliegpark Langenveld in Noordwijkerhout. De rest van het bataljon kreeg opdracht om zo snel mogelijk met gevorderde auto's naar Oud-Poelgeest bij Warmond te vertrekken en contact op te nemen met 4 R.I.
Rond 12.00 uur zijn de 2e, 3e en de MC compagnie in Oud-Poelgeest. Om 12.49 uur ontving men bevel de overgang over de Rijn bij de Haagse Schouw veilig te stellen. Rond 14.00 uur bezette men de brug. Rond 18.00 uur trokken de 2e, 3e en de MC compagnie op langs Maaldrift naar Den Deyl. Om 18.45 uur op 10 mei 1940 nam majoor Mulder het commando over. Van de Mitrailleurcompagnie sneuvelden twee man.
(III-1 R.I.)Het 3e bataljon vertrok in de ochtend van 10 mei 1940 naar Oud-Poelgeest/Warmond. Om 12.00 uur kreeg zij opdracht om een provisorische frontlijn te maken 500m ten zuiden van de lijn Wassenaar-Den Deyl-Voorschoten.
De Rijksstraatweg langs Maaldrift lag onder vuur van Duitse troepen waardoor het bataljon pas na zonsondergang in stelling kwam. Samen met 1-1 R.H.M. en een compagnie van het Regiment Grenadiers sloot men de noordelijk en noordwestelijke kant van Wassenaar af.
In de ochtend van 11 mei 1940 sloten restanten van I-1 R.I. aan. De gehele dag werden patrouilles uitgezonden, parachutisten werden gearresteerd en NSB-ers opgebracht. In de loop van 12 mei 1940 kwam het bataljon onder commando van de 3e Divisie.
Men trachtte die dag op te treden tegen de Duitse stellingen bij Belvedere aan de Wassenaarseslag, maar zonder resultaat.
De volgende dag kwam een Duitse parlementair de afvoer van gewonden bespreken. Op 14 mei rond 10.00 uur werd het vuren gestaakt. Voor zover bekend sneuvelden er geen mannen van dit bataljon.

Organisatie


Organiek was de indeling van het 1e Regiment Infanterie (1 RI) in 1939/1940 zoals die van elk infanterieregiment. Het behoorde tot de zogenaamde lage nummers (1-22). Het regiment bestond uit ongeveer 2.500 man, de werkelijke sterkte week af van de organieke, in zoverre dat er waarschijnlijk minder militairen waren ingedeeld dan de bedoeling was, hoeveel is niet geheel duidelijk.

Elk van de drie bataljons van 1 RI had een eigen Mitrailleurcompagnie; 12 zware mitrailleurs. Het regiment had eigen vuurondersteuning in de vorm van 6 stukken mortieren, 9 stukken pantserafweergeschut en 4 stukken 6-veld; 1e cie. Mtr; 1e cie. PAG en 1e bat. 6-veld.

De indeling was als volgt:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+staf),

Elke groep (10-11 man) beschikte over een lichte mitrailleur, de compagniën bestond uit vier sectiën, de bataljons uit drie compagniën en een zware mitrailleur compagnie (zie schema in rechterkolom).

Hieronder een kaderlijst van het regiment:

1e Regiment Infanterie (1 R.I.) , wnd. Cdt. luitenant kolonel L.K. van Loon

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

Staf (St.-1 R.I.)

1e lt. adj. G.A. van den Bergh

Lisse

Stafkwartier

1e bataljon (I-1 R.I.)

res. maj. H.C. la Roi

Lisse


1e cie (1-I-1 R.I.)

res. kapt. mr. R. Bergmans2e cie (2-I-1 R.I.)

res. kapt. C. Reinhardus3e cie (3-I-1 R.I.)

res. kapt. C.B. van BarenMC-I-1 R.I.

res. kapt. D. Gaastra Gerber2e bataljon (II-1 R.I.)

maj. N.J. Tielrooy

1e cie (1-II-1 R.I.)

res. kapt. L. Geertsema

Noordwijkerhout

Bewaking Vliegpark Langenveld

2e cie (2-II-1 R.I.)

res. 1e lt. J. H. Broersma3e cie (3-II-1 R.I.)

res. 1e lt. H. StrabbingMC-II-1 R.I.

res. kapt. J.P. Bloemhoff3e bataljon (III-1 R.I.)

res. kapt. H.P. Meijer

Wassenaar

Bewaking Vliegpark Maaldrift

1e cie (1-III-1 R.I.)

res. 1e lt. F.T. Venema2e cie (2-III-1 R.I.)

res. kapt. A. van den Heuvel3e cie (3-III-1 R.I.)

res. kapt. L.H. BaltenMC-III-1 R.I.

res. 1e lt. J.J. Kroneman1. Cie PAG

res. 1e lt. T.J.Hillebrands


Pantserafweergeschut

1. Cie Mtr

res. kapt. mr. H.W. Wierda


Mortieren

1. Bat6Veld

res. 1e lt. H.H. van Ark


Artillerie 6-veld geschut

Korpstrein

res. 2e lt. B.A. Tönis


Bevoorrading

- Bron: www.mei1940.nl

Traditie 1e Regiment Infanterie


De traditie van het 1e Regiment Infanterie (1939/1940) ging terug naar 28 oktober 1813 met de oprichting van het eerste bataljon van het Hollands Legioen van Oranje.

Het Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso, dat op 1 juli 1950 werd opgericht, zet de traditie van het 1e regiment Infanterie (1939/1940)voort. Hieronder een overzicht van de traditie van de verschillende onderdelen van het regiment.

De vaandelopschriften zijn:
Tiendaagse Veldtocht 1831
Citadel van Antwerpen 1832
Java en Sumatra 1946-1949
Noord-Kandahar en Uruzgan 2006

Traditie Staf 1 RI (1939/1940)


De traditie van de staf 1e RI start op 8 oktober 1815 met de oprichting van de staf van de 1e Afdeling Infanterie.
1815-1839 ging de staf over op de staf van de 12 Afdeling Infanterie.
1839-1841 over naar de staf van de 1e Afdeling Infanterie de staf van de 1e Afdeling Infanterie.
1841-1950 over naar de staf van het 1e Regiment Infanterie.
1950- over naar de staf van het Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso.

Traditie 1e bataljon 1 RI (1939/1940)


De traditie van het eerste bataljon (1939/1940) begint in 1903 als het derde bataljon 1 RI: 1903-1913 over naar het 3e bataljon van het 1e Regiment Infanterie.
1913-1940 naar het 1e bataljon van het 1e Regiment Infanterie.
1946-1950 over naar 3e bataljon van het 1e Regiment Infanterie.
1950- over naar het 121e Bataljon Infanterie Johan Willem Friso.
1950- over naar het 121e Bataljon Infanterie Johan Willem Friso.
1956- opgenomen in 44e Bataljon Infanterie Johan Willem Friso.
1960- omgenoemd in 44 Pantserinfanterie Bataljon (44 Painfbat).
1992 44 Painfbat opgeheven, tradities overgenomen door 43 Painfbat.
1999 44 Painfbat Regiment Infanterie Johan Willem Friso heropgericht.
2020 omgenoemd 44 Painfbat Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso.


Traditie 2e bataljon 1 RI (1939/1940)


De traditie van het tweede bataljon (1939/1940) begint op 3 december 1818 als het reservebataljon van de 8e Afdeling Infanterie: .
1833-1839 naar het 4e bataljon van de 8e Afdeling Infanterie.
1839-1841 over naar het 3e bataljon van het 1e Afdeling Infanterie.
1841-1843 over naar het 3e bataljon van het 1e Regiment Infanterie.
1843-1913 over naar het 4e bataljon van het 1e Regiment Infanterie.
1913-1940 naar het 2e bataljon van het 1e Regiment Infanterie.
1946-1953 over naar 4e bataljon van het 1e Regiment Infanterie.
1954- over naar het 314e en 522e Bataljon Infanterie Johan Willem Friso.
1956- opgenomen in 44e Bataljon Infanterie Johan Willem Friso.
1960- omgenoemd in 44 Pantserinfanterie Bataljon (44 Painfbat).
1992 44 Painfbat opgeheven, tradities overgenomen door 43 Painfbat.
1999 44 Painfbat Regiment Infanterie Johan Willem Friso heropgericht.
2020 omgenoemd 44 Painfbat Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso.


Traditie 3e bataljon 1 RI (1939/1940)


De traditie van het derde bataljon (1939/1940) begint op 1 apeil 1913 toen het uit het 7e bataljon werd afgesplitst: .
1913-1940 naar het 3e bataljon van het 1e Regiment Infanterie.
1947-1950 over naar 5e bataljon van het 1e Regiment Infanterie.
1950- over naar het 911e Bataljon Infanterie Johan Willem Friso.
1956- opgenomen in 44e Bataljon Infanterie Johan Willem Friso.
1960- omgenoemd in 44 Pantserinfanterie Bataljon (44 Painfbat).
1992 44 Painfbat opgeheven, tradities overgenomen door 43 Painfbat.
1999 44 Painfbat Regiment Infanterie Johan Willem Friso heropgericht.
2020 omgenoemd 44 Painfbat Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso.


Bronnen o.a. :
- H. Ringoir, Gegevens over de traditie der Infanterie (1967)
- H. Ringoir, De Nederlandse Infanterie
- nl.wikipedia.org/wiki/Regiment_Infanterie_Prins_Johan_Willem_Friso
- www.defensie.nl/onderwerpen/historische-canons/historische-canon-regiment-infanterie-johan-willem-friso


Linktip:
Gevechtsverslagen mei 1940 van het 1e Regiment Infanterie