Mitrailleurcompagnie infanterie oorlogsorganisatie


Overzicht mitrailleurcompagnie (MC) ga naaroverzicht staf mitrailleurcompagnie (MC) ga naar overzicht sectie mitrailleurcompagnie (MC) Ga naar zware mitrailleurgroep
(Korte uitleg bij het schema: Dit plaatje is gebaseerd op een verticale schemavorm, de MC bestond uit een staf en vier sectiën, elk bestaande uit een commandant, afstandmeters en drie stukken).

Organisatie Mitrailleurcompagnie

- Groep (12 man),
- Sectie (39 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 196-197 man=4 sectiën+staf)


Inleiding

De mitrailleurcompagnie was een vuurondersteunende eenheid van een infanterie bataljon. Een regiment telde drie bataljons en dus ook drie Mitrailleurcompagniën.
Elke mitrailleurcompagnie (MC) telde vier sectiën met elk drie groepen/stukken dus in totaal 12 zware mitrailleurs. Elke groep had een commandant, een plaatsvervangend commandant en 10 bedieningsmanschappen.
De mitrailleurcompagnie bestond uit 197 man bij de lage regimentnummers (nrs. 1-22 RI) en 196 man bij de hoge regimentnummers (nrs. 23-46 RI)

De hier beschreven sterkte betreft de organieke sterkte, dat is de gewenste bezetting conform de opgestelde oorlogsorganisatie. De werkelijke sterkte week daar vaak beduidend van af en de organieke sterkte werd in veel gevallen niet gehaald.

Staf Mitrailleurcompagnie


Infanterie staf mitrailleurcompagnie ( 44 man)

a. Commandogroep: Compagniescommandant, sergeant toegevoegd, SMA, fourier, facteur, 2 mitrailleurherstellers, schoenmaker, kleermaker, 6 ordonnansen (15 man)

b. Verbindingsgroep: Sergeant commandant, 6 telefonisten, 4 optische seiners (11 man)

c. Geneeskundige groep: korporaal ziekenverzorger, 3 ziekendragers (4 man)

d. Korpstrein: Commandant, (patroonwagens) 2 rijders van de bok, 2 reservepersoneel (5 man; 4 paarden)

2x 2x 2x

Keukenwagen: sergeant menagemeester, 1 kok, 3 bijkoks, rijders van de bok, reservepersoneel (7 man)

Proviandwagen: 1 rijder van de bok, 1 reservepersoneel (2 man); alleen bij regimenten 23-46a. Commandogroep

Compagniecommandant: Meestal een kapitein, soms een luitenant 1e klasse . Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Toegevoegd sergeant: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Mitrailleurhersteller: Meestal een soldaat, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Sergeant administrateur: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Fourier: Meestal een sergeant fourier, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Facteur: Meestal een korporaal, soms een soldaat. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Schoenmaker: Meestal een soldaat. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Kleermaker: Meestal een soldaat. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

b. Verbindingsgroep

Groepscommandant: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Twee korporaals verbindingsmannen: Meestal een korporaal, soms een soldaat. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Zes telefonisten en vier optische seiners: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

c. Verplegingsgroep

Commandant korporaal-ziekenverpleger: Meestal een soldaat, soms een korporaal

Drie ziekendragers: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Raderbaar:

d. Korpstrein

Groepscommandant: Meestal een sergeant, soms een korporaal. Bewapend met een pistool M25, een patronentasje met magazijn voor het pistool hing aan de koppelriem.

Twee patroonwagens met twee caisons en vier paarden:

Vier rijders-van-de-bok: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Een ranselwagen met twee paarden:

Twee rijders-van-de-bok: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Een keukenwagen met twee paarden:

Twee koks: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Een proviandwagen met twee paarden:

Twee rijders-van-de-bok: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Een goederenwagen met twee paarden:

Twee rijders-van-de-bok: Meestal een soldaat, soms een korporaal.

Zware mitrailleursectiën

De kern van een MitrailleurCompagnie werd gevormd door vier zware mitrailleursectiën van elk 39 man.

Elke sectie had:

Sectiecommandant: Soms een luitenant 2e klasse , soms een vaandrig, soms een AOOI, soms een SMi, soms een sergeant,

Bij elke sectie waren twee afstandmeters toegevoegd, de ene was meestal een sergeant, soms een korporaal. De ander was meestal een soldaat, soms een korporaal.

Elke sectie bestond uit drie groepen, elke zware mitrailleurgroep of stuk betond uit 12 man, een zware mitrailleur op een houten kar en een patroonkar.


Schwartzlose bemanning bij de vuurmond op een schietbaan ergens in Nederland
Schwartzlose bemanning bij de vuurmond op een schietbaan ergens in Nederland
(Door de stip in het midden naar links en rechts te slepen, is de zwart-wit of kleurenfoto meer of minder zichtbaar)