Infanterie Grensbataljon compagniestaf (19 man)


Infanterie Grensbataljon compagniestaf

Commandogroep, compagniescommandant,
1 sergeant toegevoegd, 2 tamboers, 3 ordonnans en 1 mitrailleurhersteller (8 man)


Geneeskundige groep , 1 ziekenverzorger, 3 ziekendragers (4 man)

Administratieve groep, SMA, fourier en facteur (3 man)

Keukentrein, 1 menagemeester, 1 kok, 2 bijkoks (4 man)
Bij de staf van een tirailleurcompagnie van het grensbataljon was de gewenste personele bezetting als volgt:Commandogroep:


Bataljonscommandant:
Aan het hoofd van de compagnie van een Grensbataljon stond doorgaans een kapitein.Sergeant toegevoegd 1:
Bij de commandogroep was een toegevoegd onderofficier, meestal sergeant.

Tamboer:
Bij de commandogroep waren twee tamboers, meestal korporaall, soms een sergeant.

Motorordonnans:
Er was een motorordonnans voor het per motorfiets overbrengen van berichten wanneer de telefonische en telegrafische verbindingen wegvielen, meestal een soldaat, soms een korporaal.

Ordonnans:
Er waren twee Ordonnansen voor het per fiets overbrengen van berichten wanneer de telefonische en telegrafische verbindingen wegvielen, meestal een soldaat, soms een korporaal.Geneeskundige groep


Ziekenverzorger:
Aan de geneeskundige groep was een ziekenverzorger verbonden.

Ziekendrager:
Aan de geneeskundige groep waren drie ziekendragers verbonden.Administratieve groep


Sergeant majoor administrateur:
Aan de administratieve groep was een sergeant majoor administrateur verbonden.

Fourier:
Aan de administratieve groep was een fourier verbonden, meestal een sergeant fourier.

Facteur:
Aan de administratieve groep was een facteur verbonden, meestal een soldaat, soms een korporaal. Hij verzorgde de veldpost voor de compagnie.Keukentrein


Sergeant menagemeester:
De commandant van de keukentrein was meestal een sergeant.

Kok:
Aan de keukentrein was een kok verbonden, meestal een soldaat, soms een korporaal.

2 Bijkoks:
Aan de keukentrein waren twee bijkoks verbonden, deze waren meestal soldaat, soms korporaal.