Overzicht Bataljon Ga naar overzicht Mitrailleurcompagnie (MC) Ga naar overzicht sectie mitraillerurcompagnie Ga naar zware mitrailleur groep Overzicht Bataljonstaf Overzicht compagnie Overzicht Compagnie Overzicht Compagnie Overizcht sectie van (tirailleur) compagnie Ga naar organieke organisatie voor een lichte mitrailleurgroep
(Korte uitleg bij het schema: Dit plaatje is gebaseerd op een verticale schemavorm, hiërarchie van boven naar beneden met de baas in de top (midden). De zwarte lijnen zijn vertakkingen in de hiërarchie naar onderen, c.q. naar buiten en geven de onderliggende gezagsverhouding aan. De Mitrailleurcompagnie aan de zijkant is de vuur ondersteunende eenheid voor het bataljon.)

Bataljon infanterie oorlogsorganisatie


Organisatie infanterie (algemeen)

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+MC+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+PAG+Mtr+6-veld+staf),
- Divisie (plusminus 10.000 man = 3 regimenten+staf+ondersteuning) en
- Legerkorps (plusminus 25.000 man = 2 divisies+staf+ondersteuning).Inleiding

De koninklijke Landmacht kent een grote traditie als het gaat om bataljons. Lange tijd operereerden ze meer zelfstandig, hadden een eiegn nummering en waren ze geen onderdeel van een regiment. In 1939/1940 waren er geen zelfstandige infanteriebataljons, maar kende kende elk Infanterieregiment organiek drie eigen bataljons die elke een nummer hadden, bijvoorbeeld het derde bataljon van het achtste regiment infanterie (II-8 RI) Het infanteriebataljon is niet te verwarren met een Grensbataljon immers dat was als het ware een afgeslankt regiment en kende een lagere bezetting (450-500 man). De grensbataljons werden opgericht in het kader van de strategische beveiliging. Ook moet het niet worden verward met het depotbataljon hetgeen de opleidingseenheid van een stamregiment was en ook het nummer kreeg van het stamregiment, bijvoorbeeld het 8e Depotbataljon behoorde bij het 8e Regiment Infanterie.

Het bataljon vormde de kern van het Regiment Infanterie, een regiment telde drie bataljons en elk bataljon telde drie (tirailleur) compagniën een staf en Mitrailleurcompagnie als vuurondersteuningseenheid; samen ongeveer 750 man.De organieke sterkte is de gewenste bezetting conform de opgestelde oorlogsorganisatie. De werkelijke sterkte week daar vaak beduidend van af en de organieke sterkte werd in veel gevallen niet gehaald.

Een infanteriebataljon bestond op haar beurt weer uit drie compagniën met in totaal 12 lichte mitrailleurgroepen, een Mitrailleurcompagnie en een bataljonsstaf.