Voorbeeld uniform voor een sergeant scherpschutter geweer 1e klasse grenadiers

Voorbeeld uniform voor een sergeant scherpschutter 1e klasse grenadiers * illustratie van Henricus Johannes Heinen, ingekleurd door Chiel Zilverberg en bewerkt omwille van de uitleg over de verschillende rangen binnen het Nederlandse Leger 1939/1940.

Vaardigheidsonderscheidingstekens op de mouw


Onderofficieren die gerechtigd waren een scherpschutter geweer 1e klasse embleem te voeren, droegen een tienpuntige ster van gouddraad geborduurd op de linkermouw. Embleem vastgesteld bij MB 23 november 1933, nr 37.

Onderscheidingstekens


Een sergeant droeg goudkleurige chevrons op de beide mouwen waarbij de galon 10mm breed was. Dit rangonderscheidingsteken werd vaak de bananenschil genoemd. De biezen op de mouwen waren rood. De kraag van de veldjas had eveneens een rode bies. Ook de bies op de kepie was rood.

Functies


De sergeant was een onderofficier. Normaal gesproken trad de sergeant op als groepscommandant bijvoorbeeld van een lichte mitrailleurgroep, een geweergroep, een zware mitrailleurgroep, etc. Soms had een sergeant ook wel een ondersteunende functie. Soms was hij bijvoorbeeld adjudant van de sectie commandant, soms had hij een functie bij de staf van de compagnie of een hoger echelon. In sommige gevallen was een sergeant ook sectiecommandant.

Bijzondere vaardigheden


Degenenen die daartoe gerechtigd waren, mochten onderstaande vaardigheidsemblemen op de linkermouw van de veldjas dragen:
mouwembleem manschappen scherpschutter 2e klasse mouwembleem manschappen scherpschutter 1e klasse mouwembleem manschappen scherpschutter 2e klasse mouwembleem manschappen Schutter/bedieningsman lichte mitrailleur mouwembleem manschappen Schutter/bedieningsman zware mitrailleur mouwembleem manschappen bedieningsman mortier 1e klasse
De emblemen waren van uitmonsteringslaken of geborduurd op een pat van grijs laken met aan de achterzijde een versteviging, bestaande uit een stukje gaas of papier.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de sergeant grenadiers scherpschutter 1e klasse was logischerwijs het geweer, de Hembrug M95 Steyer Manlicher, afhankelijk van de functie ook wel het pistool M25.

Uitleg


Verdere uitleg zie sergeant.