Regiment Grenadiers


Het Regiment Grenadiers was gelegerd in Loosduinen.

Organisatie


Organiek had het Regiment Grenadiers in 1939/1940 dezelfde sterke en samenstelling als die van een normaal infanterieregiment. Elk bataljon had een eigen Mitrailleurcompagnie. In plaats van eigen vuurondersteuning in de vorm van mortieren, pantserafweergeschut en 6-veld, waren aan het regiment de 47e Compagnie Mortieren, de 47e Compagnie Pag. en de 47e Batterij 6 veld toegevoegd. Een deel was waarschijnlijk afkomstig uit het eigen depot, deels waren het waarschijnlijk reguliere infanterietroepen en de 6-veld uiteraard artilleristen.

Een regiment Grenadiers was, net als een regulier infanterie regiment, onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+staf),

Elke groep (10-11 man) beschikte over een lichte mitrailleur, de compagniën bestond uit vier sectiën, de bataljons uit drie compagniën en een zware mitrailleur compagnie (zie schema in rechterkolom).

Hieronder een kaderlijst van het regiment:

Regiment Grenadiers, wnd. Cdt. majoor J.K. de Visser

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

Staf (St.-RGr)

res. kapt. adj. B. J. H. Van Roosmalen

Loosduinen


1e bataljon (I-RGr)

maj. W. Antheunissen

Barakkenkamp Waalsdorp


1e cie (1-I-RGr)

kapt. D.G.W. Muller Massis2e cie (2-I-RGr)

kapt. J. Mutters3e cie (3-I-RGr)

kapt. H.A. GuntersMC-I-RGr

kapt. F. van Outeren2e bataljon (II-RGr)

maj. jhr. T.W.M. van Grootenhuis van Onstein

Barakkenkamp Waalsdorp


1e cie (1-II-RGr)

kapt. A. J. van den Wal2e cie (2-II-RGr)

kapt. J. Meijer3e cie (3-II-RGr)

kapt. W.O.J. BöttgerMC-II-RGr

kapt. L. van de Ende3e bataljon (III-RGr)

maj. E.C.F. Ten Haaf

Ypenburg

Bewaking vliegveld

1e cie (1-III-RGr)

kapt. H.W. Talen2e cie (1-III-RGr)

kapt. W.J. Moulijn3e cie (1-III-RGr)

kapt. O.K. BartelsMC-III-RGr

kapitein dr. P van Campen47. Cie PAG

1e lt. J.J.C. Baron Taets van Amerongen


Pantserafweergeschut

47. Cie Mtr

res. 1e lt. drs. J. van Wijk


Mortieren

47. Bat6Veld

res. 1e lt. S.H. van der Rijn


Artillerie 6-veld geschut

Korpstrein

res. 1e lt. A.L. Brink


Bevoorrading