Grensbataljon Grenadiers


Het Grenscompagnie Grenadiers was gelegerd in .

De reserve grenscompagnie Grenadiers was organisatorisch gelijk aan een regulier infanterie grenscompagnie (zie organieke sterkte in rechterkolom), onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen).

Hieronder een kaderlijst van het Grenscompagnie:

Grenscompagnie Grenadiers, Cdt. reserve kapitein H.F.D. Oxenaar

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

1e sectie
(1-Res.GC Gren.)

res. 1e lt. M.P.A.A.J.Quadekker


2e sectie
(2-Res.GC Gren.)

res. 1e lt. mr. T.W.F.H. Smits


3e sectie
(3-Res.GC Gren.)

res. 1e lt. J.J. van Leeuwen


* de indeling van de sectiën is tot nog toe onbekend, schatting is gebaseerd op anciënniteit