Grensbataljon Grenadiers


Het Grensbataljon Grenadiers was gelegerd in .

Het grensbataljon Grenadiers was organisatorisch gelijk aan een regulier infanterie grensbataljon, onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf).

Hieronder een kaderlijst van het Grensbataljon:

Grensbataljon Grenadiers, Cdt. majoor mr. dr. J.A. Van der Stok

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

Staf (St.-GB Gren.)


1e compagnie
(1-GB Gren.)

kapt. R.A. Van Holthoon


2e compagnie
(2-GB Gren.)

res. kapt. W.J. Hilwig