Foto van luitenant der 1e klasse W. De Boer met uitleg

Foto: Collectie H.G. Beerman (Het Regionaal Archief Dordrecht). (Beweeg de slider slider op de afbeelding naar links of rechts, om de ingekleurde afbeelding meer of minder zichtbaar te maken)

Herkomst afbeelding


Bovenstaande originele zwart-wit foto komt uit de Collectie H.G. Beerman (Het Regionaal Archief Dordrecht). Daaronder de ingekleurde versie. Het gaat om luitenant 1e klasse W. De Boer die diende bij het 7e Regiment Infanterie, geboren in 1906. De originele foto werd handmatig ingekleurd waarbij zoveel mogelijk voor de originele kleuren is gekozen.

Kleurenfoto's spreken de meeste mensen meer aan dan zwart-wit foto's. De mogelijkheid van het inkleuren van oude zwart-wit foto's heeft wat mij betreft een nieuwe dimensie toegevoegd aan de bestaande collecties.

Inkleuren en geschiedvervalsing


In het algemeen kan bij inkleuren zeker sprake zijn van geschiedvervalsing wanneer bijvoorbeeld volstrekt onjuiste kleuren worden gebruikt. De lezer mag er op vertrouwen dat de ingekleurde afbeeldingen op deze site zorgvuldig zijn bewerkt waarbij echter wel moet worden opgemerkt dat bij bewerking (bij de rangen bij de onderdelen) ten behoeve van het voorbeeld significant is afgeweken van het origineel.

De getrainde kijker ziet en vult zelf (on)bewust de kleuren van een zwart-wit foto in en trekt daarbij zijn eigen conclusies. Een ongeoefend kijker trekt misschien niet de juiste conclusies en je zou zelfs kunnen zeggen dat voor veel mensen ingekleurde foto's vaak authentieker zijn dan de zwart-wit foto wanneer ze de kleuren verkeerd interpreteren.

De coloriseerder interpreteert de kleuren voor de kijker en dat is uiteraard altijd een beoordeling; niet altijd de juiste maar op deze site is getracht met zorg en kunde de juiste kleuren te hanteren.

Aanpassing van de afbeelding


De bovenstaande afbeelding vormt de basis voor de uitleg van de uniformen van de officieren en de hoogste rang onderofficieren bij de verschillende legeronderdelen in 1939/1940, opdat voor een ieder op het eerste gezicht de kenmerken van het uniform passende bij die rang en dat onderdeel. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kleuren en de symbolen die passen bij de voorgestelde rang en het wapen/ dienstvak. Daarbij wordt dus bewust afgeweken van de kleuren en symbolen die passen bij de originele foto met als bedoeling de ongeoefend kijker correct te informeren.