Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Vergroting afbeelding

Fort Westervoort verwoestte barakkken op terreplein.

Volgens het Kriegstagebuch van IV/256 AR ontstond, na een van de eerste granaten die door de stukken 15 cm s FH 18 van 11/AR 256 werden afgeschoten, op het terreplein van het Fort een grote vlammenzee waarbij een vuur-rookkolom die wel 100 meter hoog werd waargenomen. Hoogstwaarschijnlijk lagen er voorraden munitie, brandstof en mogelijk zelfs nog trottyl opgeslagen op het terreplein die verantwoorlijk moeten zijn geweest voor de rookkolom en de immense vuurzee op het terreplein. De barakken waren houten gebouwen met een stenen onderlaag/vloer die als een soort fundering fungeerde. Zoals op de foto is te zien, bleef er van de barakken vrijwel niets over. De westgevel van de bomvrije ruimten van het Fort lijkt van het vuur relatief weinig schade te hebben opgelopen. (Gelders Archief: 1560 - 4362)

Gebruiksvoorwaarden Colofoon Copyright 2014-2020 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 19 februari 2020