Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Vergroting afbeelding

Schrijvende pers op Fort Westervoort.

De Duitse stafofficier Hauptmann (waarschijnlijk Ernst) von der Decken staat op de foto de Nederlandse schrijvende pers te woord op 20 mei 1940 op de plek waar de loopgraaf voor de geweerschutters lag op het Fort Westervoort, vlakbij de rivierkazemat Zuid. Het gezelschap was vanuit Den Haag met autobussen over Utrecht naar Rhenen getrokken. Aldaar hield men op het ereveld een plechtigheid voor de Nederlandse en Duitse soldaten die het leven hadden gelaten in de strijd. De aanwezige Nederlandse reserve eerste luitenant Herman Bernard Wiarda Beckman, officier speciale diensten op het Algemeen Hoofdkwartier nam eveneens het woord waarin hij een afscheidsgroet deed. Daarna vervolgde het gezelschap haar reis en vertrok naar het Oosten. Bij Westervoort hield men stil waarbij het fort Westervoort werd bezocht en von der Decken uitleg gaf over de gebeurtenissen. Op de achtergrond zijn de vernielde bruggen goed te zien.

Op de achtergrond is bij nadere beschouwing eveneens een trap te zien die langs het talut van de oprit van de bruggen tot aan de uiterwaarden loopt. De krijgsgevangen fort bemanning zal langs die weg richting de IJssel zijn gegaan op 10 mei 1940 waarna ze met rubberboten naar de overkant gingen.

Dezelfde trap zal hoogstwaarschijnlijk zijn gebruikt door Kepplinger nadat zij over de vernielde bruggen waren geklommen om zodoende de IJssel over te steken, in de keel van het fort te komen.


Gerelateerd beeldmateriaal


Rivierkazemat Zuid met witte vlag en schrijvende pers. Meer info


Geweerschutters op fort Westervoort met uitzicht op bruggen. Meer info

Gebruiksvoorwaarden Colofoon Copyright 2014-2020 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 5 januari 2020