Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Vergroting afbeelding

Zes geweerschutters op fort Westervoort.

Vooroorlogse foto van zes geweerschutters in de ingegraven geweerschuttersopstelling op het zuidelijk deel van het Fort Westervoort, schuin voor de Rivierkazemat Zuid. Het schootsveld was vanaf ongeveer acht tot 10 meter boven het maaiveld ruim voldoende om de oevers aan beide zijde van de IJssel goed onder vuur te kunnen nemen zodra de vijand zich over de oostelijke IJsseldijk had begeven. Op de achtergrond is links het ijzeren hek over de spoorbaan tussen de twee delen van het fort zichtbaar. In het midden op de achtergrond de contouren van rivierkazemat Noord met de typerende hoekige camouflagetekening. De opstelling was aan de bovenzijde onbeschermd waardoor de brokstukken van de rivierkazematten en de scherven van de treffers daarop insloegen in de opstelling. Tevens werd de bovenzijde van de opstelling zwaar onder voor genomen waardoor de bezetting terugtrok in de bomvrije ruimten van het fort zelf. (Foto: Collectie Stichting Menno van Coehoorn - Utrecht)

Gebruiksvoorwaarden Colofoon Copyright 2014-2020 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 5 januari 2020